REACTIES op nieuw voorstel Weyts: “Nieuw Saeftinghedok-light brengt ons nog meer files”

Foto: rr, Belga

REACTIES op nieuw voorstel Weyts: “Nieuw Saeftinghedok-light brengt ons nog meer files”

Print

Het alternatieve scenario voor de havenuitbreiding dat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op tafel heeft gelegd, wordt niet overal enthousiast onthaald. “Zijn strategie is nogal doorzichtig”, vinden Groen en Doel 2020. “Dit is een belangrijke stap in de goede richting, maar ik blijf pleiten voor een volledig Saeftinghedok”, zegt Havenschepen Marc Van Peel (CD&V).

REACTIES op nieuw voorstel Weyts: “Nieuw Saeftinghedok-light brengt ons nog meer files”
Foto: BELGA

Antwerps havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel (CD&V) nuanceert dat er een “politiek draagvlak” zou zijn over het alternatieve scenario voor de havenuitbreiding dat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op tafel heeft gelegd. “In deze fase klopt dat, in die zin dat we het voorstel nu met alle stakeholders van alle kanten gaan bestuderen”, zegt hij. “Dit is een belangrijke stap in de goede richting, maar ik blijf pleiten voor een volledig Saeftinghedok.”

Het nieuwe voorstel van Weyts is het negende alternatief dat op tafel komt te liggen om de uitbreiding van containercapaciteit in de Antwerpse haven mogelijk te maken. Het houdt onder meer de bouw in van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal, een uitbreiding van de Noordzeeterminal en de bouw van een beperkt Saeftinghedok. Volgens Weyts is dat de beste verzoening tussen economische groei, een vlotte mobiliteit en het behoud van natuur.

“Men komt aan het beoogde aantal TEU (standaardcontainers, red.) door een combinatie van inbreiding en uitbreiding”, erkent Van Peel. “Maar logistiek is het voor de rederijen beter om een aaneengesloten geheel te hebben.” Van Peel wil niet kwijt of hij ermee zou kunnen leven als dit plan het haalt. “Ik wil eerst nog blijven ijveren voor een volledig Saeftinghedok”, zegt hij.

Hoewel dit negende alternatief pas erg laat in de lopende overlegprocedure op tafel kwam, is het nog steeds de bedoeling om in april een voorkeursbesluit te nemen, waarna de Vlaamse regering eind dit jaar de knoop definitief zou doorhakken. “Ik mag hopen dat die beslissing dan wél juridisch standhoudt, want dat was net de bedoeling van dit hele proces: alles wordt letterlijk door God en klein Pierke gewikt en gewogen”, aldus Van Peel.

REACTIES op nieuw voorstel Weyts: “Nieuw Saeftinghedok-light brengt ons nog meer files”
Foto: BELGA

“Nieuw Saeftinghedok-light brengt ons nog meer files”

Oppositiepartij Groen reageert niet enthousiast op het plan van Weyts. “Hij realiseert een extra containercapaciteit, maar er zijn geen plannen om die containers vervolgens vlot uit de haven te krijgen”, reageert Groen-fractieleider Wouter Van Besien. “Dit betekent een enorme toename van het aantal vrachtwagens op de Antwerpse Ring. Het is totaal onduidelijk waar al dit extra vrachtverkeer naar toe moet. Nochtans zijn de files in Antwerpen al veel te lang en is de luchtkwaliteit zeer slecht. De inwoners van Antwerpen zijn niet gebaat met de komst van al maar meer vrachtverkeer.”

Volgens Van Besien is een Saeftinghedok-light niet geloofwaardig. “De minister kiest nu zogezegd voor ‘een beperkt Saeftinghedok’ met enkel een containerterminal aan de zuidkant. Die strategie is nogal doorzichtig. Het staat in de sterren geschreven wat er vervolgens gaat gebeuren. Het zal niet lang duren voor ook de noordkant in het vizier komt en er ook daar een terminal wordt gebouwd.”

De Groen-fractieleider stelt zich ook vragen bij de plotse improvisatie in de procedure. “Dit dossier is al verschillende keren in het juridische moeras terechtgekomen. Minister Weyts neemt nu opnieuw een groot risico, door op dit moment een nieuw voorstel in het spel te brengen, zonder dat dat voorzien is in de wetgeving. Dit zet de deur open naar een zoveelste procedureslag. Heeft Weyts dan niets geleerd van Uplace? Onze haven is té belangrijk voor onze stad. Laten we de plannen ervoor op een eerlijke, open en democratische manier bediscussiëren. Juridische onzekerheid is nefast voor het investeringsklimaat, en bedreigt dus nieuwe jobs.”

Volgens Van Besien zijn de opties die niet op tafel liggen, maar die veel meer toekomstmuziek hebben, nochtans gekend. “Het gaat om investeren in maakindustrie, waardoor we veel meer jobs zullen winnen en een nauwere samenwerking met andere havens zoals Zeebrugge en Rotterdam. Het is nu tijd om de omslag te maken naar een toekomstgerichte, duurzame haven. Met meer jobs, minder vrachtwagens en met respect voor de bestaande natuur.”

“Weyts komt tussen in eigen procedure met plan op maat van rederij”

REACTIES op nieuw voorstel Weyts: “Nieuw Saeftinghedok-light brengt ons nog meer files”
Jan Creve. Foto: jdl

Doel 2020, de actiegroep die al jarenlang pleit voor het behoud van het polderdorp Doel, reageert ontgoocheld op het “manoeuvre” van Weyts. “Weyts komt hier tussen in de procedure die hij zelf gekozen had en waarvan de laatste studies momenteel werden gefinaliseerd, met een plan op maat van rederij MSC”, zegt woordvoerder Jan Creve.

Creve is niet te spreken over het “wit konijn” van Weyts, waarbij Doel zou verdwijnen maar het gehucht Ouden Doel behouden zou blijven, en ziet er meer in dan een negende alternatief dat zal worden onderzocht. “Dit is duidelijk al een voorkeursbesluit dat men nu plots nog probeert door te duwen”, zegt hij. “Het is geen compromis zoals Weyts beweert, maar een zoveelste variant van het Saeftinghedok met een vergelijkbare impact op mobiliteit en natuur. Het is sterk dat Weyts dit gisteravond aan de pers toelichtte op hetzelfde moment dat we met meer dan honderd actoren samenzaten om het geleverde studiewerk te bespreken en er nog bijkomende opmerkingen werden geformuleerd, bijvoorbeeld door het FANC (het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, red.) over de kerncentrale.”

Doel 2020 blijft naar eigen zeggen openstaan voor dialoog, maar stelt dat het plan van Weyts evenmin juridisch zal standhouden als de vorige havenuitbreidingsplannen. “Experts achten de kans dat de Europese Commissie dit toelaat klein”, zegt Creve. “Er zijn hierbij twee uitzonderingen nodig op de natuurwetgeving, terwijl er voldoende alternatieven zijn. Maar als men toch wil doorzetten, doet men maar. Dan eindigen we weer bij de Raad van State.”

.

Nu in het nieuws