© Walter Saenen - WAS

Linkse oppositie kritisch na explosie Paardenmarkt: “Zonder krachtdadig beleid tegen huisjesmelkerij zal dit niet het laatste drama zijn”

De Antwerpse sp.a uit kritiek op het Antwerpse stadsbestuur naar aanleiding van de explosie anderhalve week geleden van een pand op de Paardenmarkt. “Wij klagen het feit aan dat er te weinig personeel is om panden die in slechte staat verkeren te controleren”, zegt gemeenteraadslid en oud-OCMW-voorzitter Monica De Coninck. Ook oppositiepartij Groen doet een oproep tot “een krachtdadig beleid om huisjesmelkerij en verkrotting tegen te gaan”. PVDA doet eveneens zijn duit in het zakje. “De stad Antwerpen neemt de wooncrisis niet serieus”, zegt voorzitter Peter Mertens.

JoRo, SVW

Bij de explosie in de woning Paardenmarkt 101 op 15 januari raakten dit huis en de twee aanpalende zeer zwaar beschadigd. Er vielen twee doden en veertien gewonden. Uit documenten van de stad en het Antwerpse OCMW blijkt nu dat er op 7 augustus al een vraag was voor controle van de woning op de eerste verdieping in de woning. Dit naar aanleiding van een aanvraag van de huurder bij het OCMW voor een huurwaarborg, waarvoor een keuringsbewijs nodig is.

LEES OOK: Inspectie ontploft gebouw op Paardenmarkt was aangevraagd maar had geen prioriteit

Dit onderzoek naar de woonkwaliteit had een half jaar na de aanvraag echter nog niet plaatsgevonden. De stad stelt dat de controles vertraging opliepen als gevolg van een herstructurering, waardoor er tijdelijk een tekort aan woontoezichters is. Dat tekort zou op korte termijn moeten worden weggewerkt. Omdat het niet ging om een klacht van de bewoners had het dossier ook geen hoge prioriteit.

“Snellere controles”

© BELGA

Daarenboven is er onduidelijkheid ontstaan of er al dan niet een melding is binnengekomen over de slechte staat van de woning. Vorige week nog meldde de stad dat het pand “in een recent verleden” nog was gecontroleerd en er “geen alarmerende zaken” aan het licht waren gekomen.

Bij de Antwerpse oppositiepartij sp.a klinkt echter een ander geluid. “Wij weten dat er in het pand huisbezoeken zijn geweest door een maatschappelijk werker van het OCMW”, aldus gemeenteraadslid en oud-OCMW-voorzitster Monica De Coninck. “Er is toen gemeld geweest dat het pand niet in orde was. De woning was in de buurt ook gekend als het pand van een huisjesmelker”, aldus De Coninck. “In dat geval moeten controles door de stadsdiensten veel sneller gebeuren. Wij klagen het feit aan dat er te weinig personeel is om zo’n panden te controleren”, is De Coninck scherp.

De plotse terugval van het aantal controleurs heeft er volgens De Coninck voor gezorgd dat het aantal behandelde dossiers op jaarbasis gehalveerd is. “Als de kwaliteit van woningen niet plotseling is toegenomen betekent dat maar één ding: de problemen worden genegeerd”, zegt De Coninck donderdag voorts op een persconferentie.

Tom Meeuws, Antwerps sp.a-voorzitter, zegt geschokt te zijn door de uitspraak van de woordvoerder van burgemeester De Wever dat dit bewuste dossier geen hoge prioriteit kreeg. “Daarmee wordt feitelijk gezegd dat de strijd tegen huisjesmelkers om te lachen is”, stelt Meeuws op de persconferentie.

De socialisten vragen om een verplicht attest voor elke verhuurde woning. “Op die manier bestraffen we niet langer slachtoffers van deze woningmarkt, maar spreken we verhuurders aan op hun verantwoordelijkheid”, stelt de sp.a.

Strijd tegen huisjesmelkers

Ook oppositiepartij Groen is kritisch. “De ontploffing op de Paardenmarkt legt het pijnpunt van het Antwerps woonbeleid bloot. Als er geen krachtdadig beleid komt om huisjesmelkerij en verkrotting tegen te gaan, zal wat er op de Paardenmarkt is gebeurd, niet het laatste drama zijn”, waarschuwt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. Groen stelt verschillende maatregelen voor, zoals een verplicht conformiteitsattest voor elke huurwoning, een maatregel die ook de sp.a bepleit.

© WAS

De beslissing van het OCMW om geen huurwaarborg te geven bij een krot, heeft zoals voorspeld zeer negatieve gevolgen, menen de ecologisten. “Huisjesmelkers hebben hierdoor vrij spel gekregen, ze komen veel minder in beeld van de stad”, aldus Giebens. “Alles gaat onder de radar, er volgt geen enkele actie meer richting de huisjesmelker. De stad en het OCMW hoeven door die beslissing geen controle meer te doen en de verhuurder kan zijn krot gewoon verder blijven verhuren. Doordat er in Antwerpen een gigantisch tekort is aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen komen financieel zwakke huurders zo terecht in het zwarte circuit, weg van alle bescherming en onzichtbaar voor het beleid.”

Voor Groen kan het niet langer dat er op deze manier met de veiligheid en de gezondheid van mensen wordt gespeeld. Het vraagt een verplicht conformiteitsattest voor alle huurwoningen in de stad. “Daarnaast moet er een betere ondersteuning zijn van de private huurmarkt en moeten de controles beter georganiseerd worden”, vindt Giebens. “Er moet veel meer aandacht gaan naar de private huurmarkt. Door verhuurders met premies aan te zetten om de woonkwaliteit van hun panden te verbeteren. Om dit te controleren zijn er extra wooncontroles nodig. Iedere dienst of maatschappelijk werker die een onveilige situatie opmerkt, moet dit kunnen melden. Na zo’n melding vragen wij dat er ook effectief een controle komt én dat er een verbeterplan wordt opgesteld.”

Specialisme in woontoezicht

© BELGA

Oppositiepartij PVDA hekelt de hervorming van het stadstoezicht. Door de hervormingsoperatie van het eengemaakte stadstoezicht werd woontoezicht toegevoegd aan de grote groep ‘stadstoezichters’, de mensen die 24 op 24, 7 op 7 inzetbaar moesten zijn en waarvan de werkuren centraal gepland werden. “Het is stuitend om te zien dat dit bestuur niet steunt op haar opgeleide en gedreven medewerkers, maar dogmatisch hervormingen doorvoert zonder enig overleg”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens.

“Gaat dit stadsbestuur de controles op woonkwaliteit terug opvoeren? Is het de doelstelling om de skills in het team van de woontoezichters terug aan te trekken en de dienst verder uit te bouwen? Hoe staat het stadsbestuur ten opzichte van het gebrek aan autonomie en specialisme?”, zijn vragen die Mertens aan de burgemeester zal stellen.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio