PEILING. Groen maakte juiste keuze met opblazen ‘Samen’

Foto: Jan Van der Perre

PEILING. Groen maakte juiste keuze met opblazen ‘Samen’

Print
Antwerpen -

De discussie die is ontstaan rond Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws, heeft geleid tot het einde van ‘Samen’, het samenwerkingsverband tussen Groen, sp.a en onafhankelijken. Uit de peiling van onderzoeksbureau iVOX bij 882 stemgerechtigde Antwerpenaren, in opdracht van Gazet van Antwerpen, blijkt dat Groen de logische en juiste keuze heeft gemaakt om de stekker uit ‘Samen’ te trekken.

De meerderheid van de bevraagden (55,3%) vindt dat Groen de logische keuze heeft gemaakt en 53% vindt het ook een goede zaak.

PEILING. Groen maakte juiste keuze met opblazen ‘Samen’
Foto: Joris Herregods

Schade was al aangericht

De politieke ontwikkelingen van deze week, waarbij Tom Meeuws in opspraak kwam, hebben volgens de peiling van iVOX een beperkte impact gehad op het stemgedrag van de Antwerpse kiezer. Het kwaad was al geschied: de schade was aangericht na de vastgoedrel in november van vorig jaar. 33% van de ondervraagden zou voor de vastgoedrel overwogen hebben voor Samen te stemmen. Na de vastgoedrel was dat nog maar 24%.

Het vertrouwen in Groen krijgt een deuk(je), maar dat is niets in vergelijking met sp.a. 38,2% vindt dat Groen hier slechter is uitgekomen, 65,9% vindt dat van sp.a.

PEILING. Groen maakte juiste keuze met opblazen ‘Samen’
Foto: BELGA

Meeuws is politiek verbrand

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws heeft geen goede beurt gemaakt en lijkt twee keer te moeten nadenken over zijn politieke ambities. Volgens 60% van de ondervraagden kan Meeuws geen rol meer spelen in de Antwerpse politiek. Een meerderheid (65%) is er ook van overtuigd dat Meeuws in de fout is gegaan toen hij als directeur van De Lijn interne regels van het bedrijf zou hebben omzeild op financieel vlak.

Vertrouwen in de Antwerpse politiek krijgt een knauw

En welk effect hebben de gebeurtenissen van de voorbije week op het beeld van de Antwerpse kiezer op de politiek in de Scheldestad? Dat is nog verslechterd in vergelijking sinds de vastgoedrel van november vorig jaar. Toen zei 36,2% van de ondervraagden dat hun beeld van de Antwerpse politiek verslechterd was. Nu is dat aantal al gestegen naar 41%.

Wie is de populairste kandidaat-burgemeester in Antwerpen? Dit en veel meer morgen in Gazet van Antwerpen.

PEILING. Groen maakte juiste keuze met opblazen ‘Samen’
Foto: JHS
Verkiezingsnieuws uit uw gemeente