Maatregel 500 euro onbelast bijverdienen wordt geblokkeerd

Rudy Demotte (PS), minister-president van de Franse Gemeenschap. Foto: Photo News

Maatregel 500 euro onbelast bijverdienen wordt geblokkeerd

Print

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) roept een belangenconflict in tegen de federale maatregel om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen. PS, CDH en Défi werkten daarvoor samen met oppositiepartij Ecolo.

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) trekt aan de alarmbel. Ze roept een belangenconflict in tegen de federale regering om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen. Daarover moest nog gestemd worden in de Kamer, maar door het belangenconflict loopt de zaak nu zeker zestig dagen vertraging op.

Rudi Demotte (PS), de minister-president van de Franse Gemeenschap, dreigde in het Overlegcomité al een tijdje met deze stap. Hij is misnoegd over het gebrek aan overleg met de federale regering, terwijl de maatregel ook op het terrein van de Franse gemeenschap komt.

De motie werd in het parlement van de Franse Gemeenschap ingediend door de meerderheidspartijen PS, CDH en Défi. Maar die komen samen niet aan de nodig drievierdemeerderheid. Ecolo leverde vanuit de oppositie de ontbrekende stemmen.

De ecologisten hielden er nochtans de spanning in. Gisteren, tijdens de bespreking van de motie in commissie, wees Ecolo-parlementslid Alain Maron erop dat er de voorbije zes maanden al vier keer werd ingeroepen tegen een federale beslissing. Voor de groenen moet dit het ultieme wapen blijven, en moet daar dus spaarzamer mee omgesprongen worden.

.

Nu in het nieuws