Koning Filip wil dat iedereen vruchten kan plukken van economische heropleving

Iedereen moet mee kunnen profiteren van de opleving van onze economie. Daarom moet werk worden gemaakt van een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Die boodschap heeft koning Filip donderdag gelanceerd tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de gestelde lichamen, zeg maar de autoriteiten in ons land. Ook premier Charles Michel pleitte voor maatwerk op de arbeidsmarkt.

De koning stelt vast dat België blijk geeft van stabiliteit en standvastigheid. “Dat is een belangrijke troef in een onzekere wereld”, aldus onze vorst, die weliswaar opmerkte dat stabiliteit en immobilisme niet hetzelfde zijn. “We zijn tegelijk dynamisch en wendbaar, zowel op het economische, maatschappelijke als op het politieke vlak”.

Meteen maakte koning Filip de sprong naar de sterkere economische groei in Europa en in België. In die omstandigheden “is het van wezenlijk belang dat niemand zich in de steek gelaten voelt. We blijven eraan hechten dat eenieder, op billijke wijze, de vruchten kan plukken van deze opleving”.

“Rijk verenigingsleven”

Daarbij verdient een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor de koning bijzondere aandacht. “Het is onze plicht alle betrokkenen - de bedrijfswereld, het onderwijs en de werkzoekenden - te helpen deze uitdaging samen op te nemen. Dit gaat ons allemaal aan”, luidde het.

Ook in zijn toespraak stond premier Michel stil bij de resultaten op de arbeidsmarkt. Hij verwees naar de 170.000 mensen die een job hebben gevonden, maar waarschuwde dat de cijfers ook een keerzijde hebben. “De krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging voor alle regeringen. Het aantal vacatures is nog nooit zo hoog geweest. En dus moeten we inzetten op de juiste job voor de juiste werkzoekende”, aldus de eerste minister.

© BELGA

De koning stond ook stil bij onze diverse samenleving. “Wanneer we de harmonie binnen de maatschappij bevorderen, dragen we bij tot haar stabiliteit”, stelde de vorst. Hij verwees daarbij naar het “rijk verenigingsleven” en naar de spontane zoektocht naar oplossingen door onze landgenoten wanneer het nodig is.

Voorts blikte de koning vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en naar de parlementsverkiezingen ruim een half jaar later. “Dit zijn natuurlijk belangrijke gebeurtenissen in het leven van ons land. Maar de democratie leeft niet alleen op en voor die momenten”, sprak koning Filip.

Opvallend: de koning noemde het ook een “goede zaak” dat Europa zich het voorbije jaar “heeft herpakt”. “Voor het eerst is een pijler van sociale rechten goedgekeurd tijdens de top in Göteborg. En er werd beslist de samenwerking met betrekking tot defensie te versterken.”

#MeToo

Premier Michel kwam dan weer terug op de #MeToo-beweging en maakte de sprong naar de sociale media. Die bieden ruimte voor debat en vrijheid van meningsuiting, maar het risico bestaat dat gebruikers, ingedekt door anonimiteit, terugvallen op beledigingen tegen personen of gemeenschappen. “Racisme of eender welke andere vorm van discriminatie, kan geen plaats hebben binnen onze democratische samenleving”, luidde het.

Tot slot kwam de eerste minister terug op de benoeming van Catherine De Bolle tot Europees politiechef. Hij noemde die benoeming “het beste antwoord op zij die ons land hebben aangevallen”, wellicht een verwijzing naar de forse kritiek vanuit Madrid richting België ten tijde van de Catalaanse crisis.

Nu in het nieuws