© JB

Abdel El-Hajoutti stapt uit Boom één: “Ik zet waarden en visie voorop”

Abdel El-Hajoutti heeft zijn fractie Boom één officieel laten weten niet langer deel uit te maken van deze fractie en voortaan als onafhankelijke te zetelen.

Jan Boey

Hij laat verstaan ontgoocheld te zijn in zijn fractie (Boom één) inzonderheid in haar houding tegenover het dossier bibliotheek. “Tijdens de fractievergadering van Boom één afgelopen maandag 15 januari is voor mij duidelijk geworden, dat voor Boom één, ook in dit dossier niet het belang van de Bomenaars primeert. Pure politieke overwegingen zullen ertoe leiden dat de Boom één fractie het dossier van de bibliotheek niet zal goedkeuren en de facto naar de prullenmand zal verwijzen. Goed wetende dat dit wel degelijk een goed dossier is en de enige beweegreden het uitstellen is van een beslissing tot na de verkiezingen. Ik vrees echter dat van uitstel afstel komt”, zegt hij.

Eerder verlieten vier N-VA-ers het coalitieschip zodat de politieke stemverhoudingen moeilijk kwamen te liggen. Abdel El Hajoutti zegt hierover dat de uitstap van deze vier het gevolg was van het feit dat er te weinig inspraak was en de participatiemogelijkheden van de Bomenaar te beperkt. “Ik begreep en steunde de vraag tot meer visie en democratisch overleg binnen de Boomse gemeenteraad dan ook met overtuiging”, zegt hij.

“Helaas heb ik de afgelopen maanden moeten vaststellen dat ‘de nieuwe meerderheid’ die kansen niet heeft gegrepen. Integendeel, men heeft datgene wat werd aangeklaagd gewoon verdergezet. De afgelopen gemeenteraden in deze nieuwe politieke situatie werden overleg, visie en democratisch debat ondergeschikt aan plat politiek spel. Zo kan en wil ik niet aan politiek doen”, verduidelijkt Abdel El-Hajouti zijn beslissing. Donderdag is er om 20 uur gemeenteraad in Boom.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio