Deze test moest Trump afleggen om te bewijzen dat hij niet gek is: doe jij beter dan de president?

Deze test moest Trump afleggen om te bewijzen dat hij niet gek is: doe jij beter dan de president?

Print

De mentale gezondheidstoestand van Donald Trump werd de voorbije weken meer dan eens in twijfel getrokken, bijvoorbeeld toen hij de woorden van het volkslied vergeten leek te zijn. De 71-jarige Amerikaanse president drong daarop zelf aan op een cognitieve test. “Trump is mentaal zeer scherp,” zei de dokter van het Witte Huis. Maar doe jij het beter dan de president?

De Montreal Cognitive Assesment, kortweg de MoCa-test, gaat na of er symptomen van dementie optreden in het brein. Die zouden dan kunnen wijzen op ziektes als Alzheimer of Parkinson. Donald Trump onderging de test omdat hij daar uitdrukkelijk zelf om gevraagd had bij zijn eerste medisch onderzoek als president van Amerika. Daarmee probeert hij vermoedelijk weerwoord te bieden aan journalisten en psychiaters die zijn mentale gezondheidstoestand openlijk in vraag stellen.

De test

In de MoCa-proef moet je onder meer voor minstens vijf minuten een lijst met vijf woorden kunnen onthouden, een neushoorn herkennen en een kubus tekenen. Dergelijke vragen testen het geheugen, de concentratie, de aandachtsboog en het visuele vermogen. Moeilijk klinkt het niet, maar probeer het gerust eens zelf. De test duurt zo’n 10 minuten en vind je hieronder (lees verder onder de foto).

Deze test moest Trump afleggen om te bewijzen dat hij niet gek is: doe jij beter dan de president?
Trump deed de MoCa-test. Foto: www.mocatest.org

De vragen

Hieronder vind je de vragen vanop bovenstaande tekening van de MoCa-test. Je kan de proef beter met z’n tweeën doen, dan kan iemand de vragen voorlezen als onderzoeker en iemand de vragen beantwoorden.

1) Vul het lijstje verder aan: 1, A, 2,... , E (zie tekening hierboven).

2) Teken de kubus na (zie tekening).

3) Teken een klok met de wijzers op tien over elf.

4) Benoem de drie dieren die je ziet op de tekening.

5) De vijf woorden (face, velvet, church, daisy, red) moet je nazeggen en na vijf minuten nog eens herhalen. De volgorde mag veranderen.

6) Er worden getallen voorgelezen die je moet herhalen. En nog een tweede reeks, die van achter naar voor moet herhaald worden.

7) Er worden letters voorgelezen. Je moet met je hand tikken telkens je de letter A hoort.

8) Begin bij het getal 100 te tellen en trek telkens zeven af.

9) Zeg volgende zinnen na: I only know that John will help me today / When dogs were in the room, the cat always hid under the bed.

10) Noem zo veel mogelijk woorden op die beginnen met de letter F in 1 minuut.

11) Wat is het verband tussen deze twee termen: trein - fiets en horloge - liniaal.

12) De vijf woorden die je daarnet moest onthouden, welke waren dat?

13) Afsluiten doe je met de datum van vandaag en de naam van de plaats en de stad waar de test is afgenomen.

De punten

Een kandidaat die scoort boven de 26 punten, wordt geacht ‘normale’ cognitieve functies te hebben, terwijl een score van 25 of lager kan wijzen op problemen. Hieronder vind je de puntentelling.

1) De juiste volgorde gaat zo: 1-A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-E. Per correct paar krijg je een punt.

2) De kubus moet exact nagetekend worden, driedimensionaal en met alle lijnen (zonder toegevoegde lijnen dus). Dat is een punt waard.

3) De klok moet een cirkel zijn (contour) die alle cijfers maar ook niet méér bevat (numbers) en uiteraard moet ook het uur juist weergegeven zijn (hands). Als alles klopt, krijg je drie punten.

4) De dieren zijn een leeuw, een neushoorn en een dromedaris. (Kameel wordt ook goed gerekend.) Drie juiste antwoorden levert drie punten op.

5) Punten voor de geheugentest met de vijf woorden worden pas op het einde van de test gegeven, wanneer de woorden moeten herhaald worden na een paar minuten tijd. 1 punt per juist woord, zonder tips. Hier kan je dus vijf punten scoren.

6) Een punt verdiend als een reeks cijfers correct herhaald werd.

7) Bij de test met de letter A mag je maximaal één fout maken om het punt te scoren.

8) Het aftrekken vanaf 100 staat op drie punten. 1 punt voor 1 correcte aftrekking, twee punten voor twee of drie juiste antwoorden, drie punten voor vier of vijf correcte aftrekkingen. 92-85-78-71-64 levert de volle drie punten op, ook al is de eerste uitkomst fout.

9) Zie hierboven.

10) Bij de test met woorden die beginnen met een F zou je minstens elf bestaande woorden moeten gevonden hebben om een punt te scoren.

11) Wat een trein en een fiets gemeenschappelijk hebben is dat het vervoersmiddelen zijn. Dat ze beide wielen hebben, wordt niet goedgekeurd. Bij horloge - liniaal gaat het twee keer om meetinstrumenten. Dat ze beide getallen bevatten, wordt ook niet goedgekeurd. Voor elk correct antwoord krijg je 1 punt, als je beiden juist hebt krijg je hier dus 2 punten.

12) Zie (5).

13) Bij de laatste vraag krijg je 1 punt voor elk correct beantwoorde deelvraag: datum, maand, jaar, dag, plaats, stad.

De resultaten van Trump’s MoCa-test wijzen erop dat de president geen duidelijke symptomen van dementie vertoont. Maar of diezelfde resultaten iedereen overtuigen van een blakende mentale gezondheid van de president, is nog maar de vraag…

MEEST RECENT