Stad Antwerpen wil alle buitenlandse overtreders van LEZ kunnen beboeten

Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Stad Antwerpen wil alle buitenlandse overtreders van LEZ kunnen beboeten

Antwerpen -

De stad Antwerpen wil alle Europese overtreders van de lage-emissiezone (LEZ) kunnen beboeten. Het college keurde vrijdag het bestek en de procedure goed om een incassobureau aan te duiden dat hiervoor zal instaan.

Voor Nederlandse en Franse overtreders van de lage emissiezone (LEZ) heeft België bilaterale verdragen met Nederland en Frankrijk. De stad hoopt in februari te kunnen overgaan tot het beboeten van die overtreders. Met andere Europese landen zijn dergelijke verdragen er niet en dus schrijft de stad nu een Europese offertevraag uit, waarna een gespecialiseerd bureau kan aangesteld worden voor het innen van boetes uit die landen. Tegelijk lobbyt de stad op Europees niveau voor een wijziging van richtlijnen die de uitwisseling van persoonsgegevens tussen lidstaten regelen. Het doel is om het verkrijgen van gegevens van buitenlandse overtreders structureel en over heel Europa te regelen.

Uit de laatste CO2-emissie-inventaris blijkt dat Antwerpen op koers zit om haar klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen. Voor de stad Antwerpen is er in 2015 een CO2-vermindering van 14,5 procent vergeleken met 2005. Doelstelling is een vermindering van 20 procent tegen 2020.

JAS