© shake

BOEK. Ton Hoenselaars - Shakespeare Forever!

In Shakespeare Forever! onderneemt Ton Hoenselaars, een in binnen- en buitenland gerenommeerd Shakespeare-kenner, een bijzonder verdienstelijke poging om het blijvende mysterie achter een der grootste auteurs die de wereld ooit gekend heeft, te ontsluieren.

Wat maakte de bard 400 jaar lang tot dé inspiratiebron voor tal van schrijvers, cineasten, componisten en beeldende kunstenaars? En blijft zijn status in dit digitale tijdperk onaangetast of zal zijn reputatie stilaan aan het wankelen slaan? De titel van het boek lijkt alvast op die laatste vraag een antwoord te geven. Het boek wil zeker niet de zoveelste biografie zijn, maar gaat dieper in op de invloed die Shakespeares oeuvre heeft gehad op de maatschappij en op de manier waarop dat oeuvre door diezelfde maatschappij in de loop der eeuwen werd gepercipieerd. Hoewel luchtig geschreven, schrikt Hoenselaars er niet voor terug om een stuk dieper te graven dan de oppervlakkige weetjes die doorgaans over de auteur van Hamlet en Romeo en Julia de ronde doen. Shakespeare Forever! is een hoogst aanstekelijk boek, geschreven door een erudiete, maar nooit wereldvreemde fan.Wereldbibliotheek, 431p, 24,99 euro

Nu in het nieuws