“De zoveelste schrijnende zaak”: onderwijskoepels reageren op uitwijzing Albanees gezin

Foto: rr, Karel Hemerijckx

“De zoveelste schrijnende zaak”: onderwijskoepels reageren op uitwijzing Albanees gezin

Print

Net als het katholiek onderwijs is ook het gemeenschapsonderwijs (GO!) van mening dat de uitwijzing van gezinnen met kinderen best pas plaatsvindt na afloop van een schooljaar. “Dat standpunt nemen wij al jaren in”, zegt woordvoerster Celia Groothedde. “In uitzonderlijke gevallen vinden we zelfs dat het beter is om te wachten tot het einde van de opleiding.”

Zo’n uitzonderlijk geval is bijvoorbeeld bij de uitwijzing van een leerling die in het vijfde middelbaar zit. “Door iemand eerst zijn diploma secundair onderwijs te laten halen, laat je hem toch met enig toekomstperspectief vertrekken”, aldus Groothedde. Ze benadrukt dat het GO! zich niet uitspreekt over uitwijzingen op zich.

Het GO! sluit zich met deze reactie aan bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Topman Lieven Boeve verzette zich vrijdag in de krant De Morgen tegen de uitwijzing van een Albanese familie uit Oudenaarde met drie schoollopende kinderen.

“Het is de zoveelste schrijnende zaak. Voor ons is dit het geval te veel. Ze moeten deze kinderen op zijn minst het schooljaar laten afmaken”, stelt Boeve in de krant. “Al zijn wij nog radicaler: als de normale termijn voor een asielaanvraag is verlopen, moet je aan de kinderen denken. Wij vinden daarom dat zij hun volledige opleiding moeten kunnen afmaken. Dit is een traumatische ervaring. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun klas - en schoolgenoten.”

“Dit moet stoppen”, luidt het ook bij het Kinderrechtencommissariaat. “Zowel voor de betrokken kinderen als hun medeleerlingen zijn dit heel pijnlijke, bijna traumatische gebeurtenissen.”

Tot paasvakantie

Volgens Geert De Vulder van Dienst Vreemdelingenzaken bestaan er duidelijke afspraken over de periode wanneer kinderen in ons land mogen opgepakt worden voor repatriëring. “Tussen de paasvakantie en het einde van het schooljaar mogen we hen niet meenemen”, klinkt het. “Tijdens de rest van het jaar is dat wel toegelaten.”

“De zoveelste schrijnende zaak”: onderwijskoepels reageren op uitwijzing Albanees gezin
Topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve. Foto: BART DEWAELE

.

Nu in het nieuws