© JHS

Vastgoedrel: klacht van Groen over Antwerps stadsbestuur verworpen

Het integriteitsbureau van de stad Antwerpen heeft geoordeeld dat er geen sprake is van wangedrag of grove nalatigheid van de leden van het Antwerpse stadsbestuur die aanwezig waren op het beruchte verjaardagsetentje van bouwpromotor Erik Van der Paal (Land Invest) in restaurant ‘t Fornuis. Ze hebben noch het gemeentedecreet, noch de eigen gedragscode geschonden.

Het integriteitsbureau stelt wel dat die gedragscode te vaag is over de “schijn van partijdigheid” die contacten met de privé kunnen creëren en doet aanbevelingen om daar iets aan te veranderen.

De Antwerpse afdeling van Groen vond dat het stadsbestuur te nauwe banden heeft met vastgoedontwikkelaar Land Invest Group. In een filmpje van nieuwssite Apache was te zien hoe het bijna voltallige Antwerpse schepencollege in sterrenrestaurant ’t Fornuis de verjaardag van vastgoedontwikkelaar Erik Van der Paal kwam vieren. Een dag nadat het filmpje midden november publiek was gegaan, besloot Groen om de klacht in te dienen. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) noemde de aantijgingen “beledigend” en zegt dat er geen probleem is met dit soort van contacten, zolang je “niet over de schreef gaat”.

De banden tussen sommige politici en de firma Land Invest Group riepen toen al langer vragen op. Tot voor kort had de projectontwikkelaar de omstreden bouw van de Lins Tower op de Italiëlei en de ontwikkeling van de slachthuissite op de Antwerpse wijk Dam in zijn portefeuille. Ondertussen heeft Land Invest Group beide projecten verkocht aan ­Triple Living. Dat is een andere projectontwikkelaar, die onder meer de nieuwbouwwijk Nieuw Zuid ontwikkelt. Van der Paal zelf heeft zijn aandelen bij Land Invest Group verkocht.

Bart De Wever: “Gedragscode grondig bestuderen”

© BELGA

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) “respecteert” de beslissing van het stedelijke integriteitsbureau om de klacht van Groen tegen het stadsbestuur in verband met het etentje van bouwpromotor Erik Van der Paal te verwerpen. Dat laat hij vrijdag via zijn woordvoerder weten. “Het bureau heeft ook waardevolle aanbevelingen gedaan om de gedragscode, zoals die door het vroegere bestuur werd ingevoerd, omvattender te omschrijven”, zegt hij. “We gaan deze nu grondig bestuderen.”

De Wever wijst erop dat het integriteitsbureau unaniem van oordeel is dat er geen schending gebeurd is van de gedragscode voor collegeleden en dat er geen sprake is van wangedrag of nalatigheid ten opzichte van het gemeentedecreet. “We gaan er met deze uitspraak ook van uit dat alle partijen het belang inzien van sereniteit in het politieke debat en dat respecteren”, besluit hij.

Samen: “Goede zaak”

Samen, het project van Groen, sp.a en onafhankelijken in Antwerpen, is naar eigen zeggen blij dat het stedelijke integriteitsbureau naar aanleiding van de klacht van Groen tegen het stadsbestuur oproept tot meer transparantie rond het onderhouden van contacten met de privésector.

© WAS

“We aanvaarden dat het college volgens het integriteitsbureau geen grove fout heeft gemaakt”, zegt gemeenteraadslid Joris Giebens, die de klacht indiende. “Tegelijkertijd zegt het bureau dat de gedragscode op dit ogenblik onvoldoende helder is om een uitspraak te doen over de schijn van partijdigheid.”

Samen ondersteunt de oproep van het integriteitsbureau om een duidelijk register bij te houden van alle ontmoetingen tussen collegeleden en de privésector, inclusief een verslag van de gesprekken in kwestie. “Onze klacht is er gekomen om meer openheid en transparantie te krijgen in de relaties die het stadsbestuur onderhoudt met de privé”, stelt Giebens. “Dat is een goede zaak. We roepen het Antwerpse stadsbestuur op deze aanbevelingen ter harte te nemen en er snel werk van te maken.”

Volgens Giebens is het “belangrijk dat er bij stadsontwikkelingsprojecten genoeg afstand bestaat tussen beleidsvoerder en ontwikkelaar en dat de contacten tussen beiden in alle transparantie verlopen”. Samen herhaalt tot slot zijn oproep om alle niet-publieke documenten over de lopende stadsontwikkelingsprojecten openbaar te maken.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio