© kma

© kma

© kma

© kma

© kma

1/5

Veel interesse voor infovergadering rond 33 appartementen kermisplein

Parkeerdruk blijkt heikel punt bij plannen appartementen

De inwoners van Pulle mochten donderdagavond in parochiehuis De Griffel hun zeg doen over de 33 nieuwe appartementen die architectenbureau AP/ART op het kermisplein wil bouwen.Vooral de parkeerdruk bleek een zorg bij de omwonenden.

Over één ding waren de meesten het wel eens: het huidig 'kermisplein' in Pulle is een draak. De kale woestenij met kris-kras geparkeerde aanhangwagens vol publiciteitsborden is geen uithangbord voor het dorp.

AP/ART Architecten wil op de open ruimte, tot voor kort eigendom van de kerkfabriek van Pulle, graag 33 appartementen bouwen in drie blokken. Het ander alternatief zouden elf woningen naast elkaar zijn langs de Boudewijnlaan, en bijgevolg elf inritten. “Maar dan krijg je lintbebouwing”, vertelde een vertegenwoordiger van AP/ART. “Heel het plein, ook naast het frituur, zou dan in beslag worden genomen, waardoor de 'skyline' van Pulle met de kerktoren aan het zicht onttrokken wordt vanaf de Boudewijnlaan.”

De voorkeur van AP/ART gaat duidelijk uit naar de 33 appartementen, verdeeld over drie blokken, waarvan het hoogste blok - het dichtste bij de Torenstraat - een kroonlijst (dakgoothoogte) van 8,5 meter hoog zou hebben. Hier zou het gaan om drie verdiepingen. Het laagste blok met twee verdiepingen heeft een kroonlijst van 6,5 meter hoog. De terrassen worden zijdelings naar elkaar gericht, zodat de bewoners van de Pastoriestraat geen inkijk moeten vrezen.

Een andere optie zouden 31 wooneenheden en een brasserie kunnen zijn, zoals Het Notariaat in Nijlen, een appartementencomplex met brasserie dat AP/ART ook uitgetekend heeft.

“Tussen de blokken komt telkens vijftien meter. Het wordt een mix van appartementen, zowel voor gezinnen als voor senioren. Door compacter en hoger te bouwen, komen we met de appartementen op 1.023 vierkante meter bebouwde oppervlakte, terwijl het voor de woningen om een bebouwde oppervlakte van 1.583 vierkante meter zou gaan. Naast en achter het frituur schenken we grond aan de gemeente voor een plein, zodat ook via het paadje nog richting pastorietuin en De Griffel gestapt kan worden. Op die manier kunnen de botsauto's en het lunapark van de kermis nog op het plein staan.”

Per appartement, wordt anderhalve ondergrondse parkeerplaats voorzien. Vooral de bewoners aan de overzijde van de Boudewijnlaan vrezen ondanks die ondergrondse parking grote parkeerdruk op de strook langs hun kant, zodat ze een slecht overzicht krijgen om vanuit hun opritten de Boudewijnlaan op te rijden. Ze vrezen ook voor veel extra verkeersbewegingen langs die ene inrit en zien het liever kleinschaliger. AP/ART beloofde de opmerkingen in acht te nemen als het een bouwaanvraag indient.

kristin matthyssen ¦Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio