© Wim Hendrix

IN BEELD. Nieuwe IJzerlaankanaal krijgt stilaan vorm

Tussen het Lobroekdok en het Asiadok zijn arbeiders volop in de weer met het uitgraven van het IJzerlaankanaal. Dat is momenteel al gedeeltelijk zichtbaar, en gevuld met (grond)water.

JaTi

Na de afbraak van de oude IJzerlaanbrug werd ook de vaargeul verbreed en werd de IJzerlaan heraangelegd. Met een deel van de oude kademuren onder de IJzerlaan wordt een nieuw kanaal tussen het Lobroekdok en het Asiadok gevormd.

Dat kanaal zal de twee dokken verbinden en water naar de stad brengen. Tegen de zomer zou het klaar moeten zijn.

© Wim Hendrix

© Wim Hendrix

© Wim Hendrix

© Wim Hendrix

© Wim Hendrix

© Wim Hendrix

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio