Verkeersenquête: te snel rijden, alcohol en geen zin in zone 30

Foto: BELGAIMAGE

Verkeersenquête: te snel rijden, alcohol en geen zin in zone 30

Print

Minstens een derde van de Belgen lapt de snelheidslimieten wel eens aan zijn laars. Dat geven ze zelf toe in de jaarlijkse verkeersonveiligheidsenquête van Vias Institute, het vroegere BIVV. Meer dan 10 procent zegt nog te rijden na alcoholgebruik.

Vias vroeg aan circa 6.200 mensen of ze zich in de voorbije dertig dagen schuldig maakten aan bepaald risicogedrag. Circa een derde van de respondenten geeft toe de snelheidslimiet overschreden te hebben buiten de bebouwde kom. Ongeveer 30 procent deed dat op de autosnelweg en iets minder dan 30 procent reed te snel binnen de bebouwde kom.

De regionale verschillen zijn opvallend. In de provincie Luxemburg zegt meer dan de helft van de respondenten de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom aan de laars te lappen. Op de autosnelwegen ligt het cijfer daar net onder de helft en in de bebouwde kom op net geen 40 procent. Ook in Namen en Luik wonen veel snelheidsduivels, terwijl in Brussel telkens maar 20 procent of minder zegt te snel gereden te hebben.

Snelheidsverhoging naar 130 km/u?

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woonde de voorstelling van de resultaten bij. In de marge herhaalde hij zijn voorstel om de snelheidslimiet op sommige trajecten op te trekken naar 130 km/uur, ook al verzetten de gewestministers zich daartegen. De gewesten zijn bevoegd om de maatregel eventueel toe te passen.

Bellot legde uit dat hij in feite pleit voor “moduleerbare snelheidslimieten”. Op sommige momenten, als er heel druk verkeer is en de auto’s dicht op elkaar volgen, is het voor Bellot aangewezen de snelheidslimiet lager te leggen. “Maar er zijn ook stukken waar je ‘s nachts bijvoorbeeld haast alleen rijdt op een lang recht stuk. Dan zou een verhoging naar 130 km/uur geen effect hebben op de veiligheid.” Over welke stukken snelweg het concreet zou gaan, zei Bellot niet.

Alcohol en gsm

Uit de onveiligheidsenquête blijkt voorts nog dat heel wat bestuurders nog steeds niet van hun gsm kunnen afblijven als ze met de wagen rijden. Een kwart van de respondenten zegt handenvrij te bellen achter het stuur. Dat mag wel, maar is volgens Vias toch niet zonder risico. Iets minder dan 10 procent neemt de telefoon in de hand, wat niet mag.

En ook alcohol blijft een probleem: meer dan tien procent zegt in de voorbije 30 dagen nog met de auto gereden te hebben na het drinken van alcohol. Het alcoholslot voor bestuurders die betrapt werden op dronken rijden, telt meer dan 70 procent voorstanders. Daarnaast wil bijna 70 procent meer alcoholcontroles.

Er is ook een groot draagvlak om voetgangers en fietsers te verplichten om een fluohesje te dragen in het donker. Zeventig procent van de respondenten zegt voor de maatregel te zijn, terwijl minder dan 20 procent er zich tegen verzet.

Geen zin in zone 30

Aan de andere kant merkt Vias op dat er bij de burger weinig appetijt is voor een veralgemeende zone 30 in het centrum van grote steden. Onder meer Gent voerde al een ruime zone 30 in, en ook in Brussel zijn er plannen in die richting. De beleidsmakers zullen de Belg moeten overtuigen van het nut, zo blijkt uit de Vias-studie. Zestig procent is tegen en Vias merkt op dat het kamp van de tegenstanders fors is gegroeid tegenover vorig jaar.

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) noemde de peilingsresultaten “niet doorslaggevend om de ene of de andere maatregel te nemen”, maar “het is wel belangrijk dat maatregelen in een bepaalde mate gedragen worden door de maatschappij zodat ze ook ingang vinden bij de weggebruikers”. Bellot wees erop dat veel mensen extra controles vragen. “En dat is wat de regering doet.”

MEEST RECENT