© Shutterstock

“Hoe rijker je bent, hoe slechter je relaties”

Welgestelde mensen hebben meer middelen tot hun beschikking en hun status kan aantonen dat ze van wanten weten met geld. Uit een recent onderzoek, verschenen in het vakblad Proceedings of the Royal Society B, blijkt echter dat mensen die niet rijk zijn betere beslissingen nemen wat betreft relaties met vrienden, familie en collega’s.

vwh

Een team wetenschappers aan de Universiteit van Waterloo in Canada onderzocht het verband tussen klasse en menselijke redeneringen in twee experimenten: een online onderzoek bij 2.145 Amerikanen en persoonlijke interviews met 300 inwoners van één provincie in Michigan. Beide groepen omvatten mensen met verschillende economische achtergronden.

Alle deelnemers werden gevraagd om recente ervaringen uit hun leven te onthouden, of om zich hypothetische situaties voor te stellen waarbij vrienden of collega’s betrokken waren. Ze beantwoordden een reeks vragen, samengesteld om verschillende aspecten van hun betrokkenheid te kunnen beoordelen.

Wijs redeneren

Wat blijkt? De vorsers ontdekten dat mensen in een hogere sociale klasse minder in staat zijn om ‘wijs te redeneren’, zo stellen de onderzoekers. Dat betekent dat ze de grenzen van hun eigen kennis minder goed kennen. Ze vinden het ook moeilijk te vatten dat de wereld constant in beweging is en dat situaties zich op verschillende manieren kunnen ontvouwen. Ook moeilijk voor welgestelde mensen: zich inleven in het perspectief van een ander tijdens een argument en alternatieve manieren zoeken om conflicten op te lossen.

Minder rijke mensen kunnen dat wel beter en bouwen zo kwalitatievere relaties uit op verschillende vlakken. “Welgestelden hebben het voordeel dat ze over de basis - geld - beschikken voor hoger onderwijs en uiteindelijk rijkdom”, zegt hoofdonderzoeker en psycholoog Igor Grossman aan de Amerikaanse krant Time. “Maar ze hebben minder knowhow om verstandig te redeneren in interpersoonlijke conflicten.“

NIET TE MISSEN