Geen steun voor aanval op wet-Major: N-VA levert geen handtekening

Ook de meerderheid verkiest sociaal overleg. Foto: Joris Herregods

Geen steun voor aanval op wet-Major: N-VA levert geen handtekening

Print

Een liberaal wetsvoorstel om de havenarbeid te beperken tot de behandeling van schepen, komt er niet. Twee maanden na de aankondiging wil niemand het op de agenda van de Kamer plaatsen.

Eind oktober dreigden de vakbonden ermee de haven plat te leggen. Onverwacht had het Leuvense Open Vld-Kamerlid Patricia Ceysens een voorstel ingediend om de bestaande wet-Major – de wet die de havenarbeid regelt – drastisch te beperken. Ceysens kreeg daarbij ook de handtekening van haar partijgenoot Egbert Lachaert. Vanuit de N-VA klonk het dat die partij het voorstel ‘inhoudelijk steunde’. CD&V kantte zich bij monde van minister Kris Peeters resoluut tegen de tekst. Die had dan ook de voorbije jaren de grootste moeite gedaan om een Europees offensief tegen de wet-Major af te slaan.

Nadien werd het oorverdovend stil rond het voorstel-Ceysens. “Logisch”, aldus het Antwerpse N-VA-Kamerlid Johan Klaps. “Wij hebben altijd gezegd dat we op het vlak van logistieke arbeid in de haven achter een aanpassing staan van de wet-Major, maar we stelden van meetaf dat we het voorstel van Patricia Ceysens niet zouden ondertekenen. Dit was een eenmansinitiatief, zeker geen voorstel van de meerderheid. Het maakte dan ook geen schijn van kans. Wij moeten het sociaal overleg een kans geven. Het voorstel van Ceysens is dus niet eens geagendeerd om besproken te worden.”

Op zijn beurt onderstreepte havenschepen Marc Van Peel (CD&V) in de Antwerpse gemeenteraad dat de wet-Major wel degelijk een aantal trafieken heeft gekost en dat er veranderingen nodig zijn qua logistieke arbeid. “Maar dat moet via sociaal overleg. Zeker niet via een wetsvoorstel”.

Dat herhaalde ook minister Peeters in de laatste Kamerzitting van 2017. “Parlementsleden mogen initiatieven nemen, maar dit zorgde voor commotie bij de sociale partners, die zelfs dreigden met stakingen. Het verleden heeft aangetoond dat via sociaal overleg de beste resultaten worden geboekt.”