Tractebel aangeduid voor sloop Opel-site: operatie zou in oktober moeten starten

Foto: Kris Hossey

Tractebel aangeduid voor sloop Opel-site: operatie zou in oktober moeten starten

Print

Dit jaar moet er stilaan duidelijkheid komen over de toekomst van de voormalige Opel-site, nu ‘Churchill Industriële Zone’ gedoopt. De sloop van de gebouwen zou in oktober beginnen.

In december 2010 sloot de immense Opelfabriek in de haven haar deuren en verloren de laatste 2.500 werknemers hun job. Sindsdien ligt het enorme terrein van iets meer dan 88 hectare – met een lengte van 1.100 meter en een breedte van 800 meter – er troosteloos en verlaten bij.

De eerste jaren gingen verloren door een procedureslag met General Motors over het eigendomsrecht. Toen de haven die slag won, ging ze op zoek naar een invulling. Een eerste bevraging leverde geen nieuwe ‘maakindustrie’ voor het hele terrein op. Nadien werd even gehoopt dat het Saudische ERS er met een recylagefabriek zou komen. Toen ook dat niets werd, besliste de haven in mei vorig jaar een nieuwe bevraging te lanceren.

Of er zich al kandidaten hebben gemeld voor de concessie “in haar geheel, dan wel in delen” is onduidelijk. Volgens de procedure krijgen de kandidaten tot (minstens) 31 augustus van dit jaar de tijd om projectvoorstellen in te dienen. Nadien krijgen ze nog tot eind september de tijd om hun voorstellen te verfijnen.

Intussen startte de haven een afzonderlijke procedure om de gebouwen op het terrein te slopen. Begin december werd het studiewerk voor die sloopoperatie toegewezen aan Tractebel. Dat ingenieursbureau moet tegen maart zijn aanbevelingen indienen. Tegen augustus zou dan het werk gegund worden om te starten midden oktober.