© fvv

Winkel ombouwen tot woning? Vijf jaar geen belastingen betalen

De Vlaamse regering drijft de strijd tegen de leegstand van winkelpanden op. Wie in een winkelkern een woning creëert boven een winkel, of in winkelarm gebied een winkel ombouwt tot woning, moet vijf jaar lang geen onroerende voorheffing betalen.

jvh

In België staat ongeveer tien procent van de winkelpanden leeg, bijna een verdubbeling tegenover 2009. In Oostende gaat het over 200 panden, in Gent over een kleine 500, in Antwerpen loopt het aantal zelfs op tot 1.400. “Dit is één van de meest hinderlijke elementen in het straatbeeld en voor de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum. Als enkele panden leeg staan, kan dit ook al snel voor een sneeuwbaleffect zorgen. De verwaarloosde indruk leidt er soms toe dat de rest van de buurt mee verloedert”, verklaart Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein.

Vandaag bestaat al een wet die bepaalt dat je drie jaar vrijstelling van onroerende voorheffing kan krijgen als je een leegstaande winkel ombouwt tot woning, maar jaarlijks zijn er slechts 30 à 40 aanvragen omdat de voorwaarden te streng zijn: minstens 50% van de oppervlakte moest uit winkel bestaan, panden waarbij enkel het gelijkvloers als winkel werd gebruikt, of waarbij het gebouw uit drie of meer bouwlagen bestond vielen uit de boot. Die voorwaarden worden nu afgeschaft.

Tommelein: “Wetgeving waar geen gebruik van gemaakt wordt, kan je best afschaffen of aanpassen. Aangezien leegstand van winkelpanden nog steeds toeneemt is deze maatregel van groot belang. Ze draagt bij aan een beter imago van een stad en zal wonen boven winkels stimuleren.”

Vastgoed

Jobs in de regio