Dit verandert op 1 januari: Strengere regeling vervroegd pensioen, hoger loon en duurder bier

Foto: rr

Dit verandert op 1 januari: Strengere regeling vervroegd pensioen, hoger loon en duurder bier

Print

Op 1 januari 2018 gaan weer een heleboel nieuwe wetten en maatregelen in. Zo krijgt onder meer het vervroegd pensioen een strengere regeling en zullen werknemers makkelijker kunnen delen in de winst van hun bedrijf. En hoewel de elektriciteitsprijs zal dalen, reken je in 2018 best wat meer voor aardgas en bier.

Vervroegd pensioen

Vervroegd op pensioen gaan wordt vanaf 1 januari 2018 opnieuw wat strenger geregeld. Voortaan zal de werknemer 63 jaar moeten zijn en 41 loopbaanjaren op de teller moeten hebben. Dit jaar was dat nog 62,5 jaar en 41 loopbaanjaren.

Er blijven wel nog uitzonderingen voor mensen met langere loopbanen. Vervroegd pensioen kan op 60 bij een loopbaan van 43 jaar en op 61 bij een loopbaan van 42 jaar. Die uitzonderingen zijn dezelfde als in 2017. In 2019 worden de regels opnieuw wat strenger: vervroegd op pensioen gaan zal dan kunnen op 63 en na 42 loopbaanjaren.

Minimumpensioen bij loopbaan van 45 jaar omhoog

Op 1 januari 2018 zien mensen met een minimumpensioen die een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben, hun pensioen met 0,7 procent stijgen. Voor een alleenstaande komt het minimumpensioen dan te liggen op 1.220,92 euro per maand, zo blijkt uit gegevens van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.

40 tot 45 euro meer loon door taxshift

De taxshift stuwt de lonen van alle werknemers in België vanaf 1 januari 1,5 procent tot 3 procent hoger. Per maand betekent dat een extra 40 à 45 euro, berekende HR-bedrijf SD Worx.

De regering-Michel voerde begin vorig jaar de taxshift in, met de bedoeling om meer jobs te creëren en werken aantrekkelijker te maken. Naast een daling van de werkgeversbijdragen kwam er ook een verhoging van het nettoloon. Een eerste deel maatregelen werd al begin 2016 van kracht, de rest volgt in 2018 en 2019.

Concreet treedt met Nieuwjaar een wijziging van de personenbelasting in werking, die meteen zichtbaar wordt in de bedrijfsvoorheffing. Ook op jaarbasis zullen werknemers dus minder belastingen betalen.

Een getrouwde werknemer zonder personen ten laste met een brutoloon van 2.000 euro per maand, houdt vanaf 1 januari 1.567,78 euro over, of 45,27 euro meer dan nu. Bij een brutoloon van 3.000 euro gaat het om 1.919,67 euro netto of 46,20 euro per maand meer. Iemand die 4.500 euro bruto verdient, houdt 46,85 euro meer over, tot 2.567,97 euro netto.

Voor sommige categorieën werknemers zal het verschil nog groter zijn, door de loonindexering en/of de koopkrachtverhoging die de sociale partners zijn overeengekomen. Maar dat hangt dus af van het paritair comité waarbinnen men tewerk is gesteld.

Daarnaast omvat de taxshift op 1 januari nog een aantal wijzigingen, zoals het verhogen van de forfaitaire beroepskosten, het afschaffen van het belastingtarief van 30 procent en het verhogen van de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten. Die maatregelen komen in principe iedereen ten goede, maar de lage lonen gaan er procentueel iets meer op vooruit, luidt het bij SD Worx.

Op 1 januari 2019 volgt een laatste luik van de taxshift voor werknemers, met onder meer het verhogen van de fiscale werkbonus en van de belastingvrije som.

Werknemers kunnen met winstpremie makkelijker in winst delen

Bedrijven kunnen voortaan meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan hun personeel. De mogelijkheden gaan een pak verder dan de bestaande bonussystemen (cao-90) om werknemers te belonen. De winstpremie kan worden uitgekeerd zonder dat bedrijven eerst een administratieve mallemolen moeten doorlopen of het fiat moeten krijgen van de vakbonden.

De bedragen liggen ook zowat vijf keer hoger dan het plafond uit de cao-90. Bedrijven zullen tot 30 procent van de loonmassa mogen besteden aan winstpremies. Omdat op de winstpremie geen personenbelasting betaald moet worden, zal een werknemer netto meer overhouden dan wanneer hij een gewone bonus krijgt.

Aanpassing sociale bijdragen zelfstandigen

De voorlopige sociale bijdragen die zelfstandigen elk kwartaal moeten betalen, zullen vanaf 1 januari nauwer kunnen aansluiten bij hun echte inkomen. Het bestaande systeem wordt versoepeld, door vier extra inkomensdrempels in het leven te roepen. Voortaan zijn er daardoor zes inkomensdrempels, waardoor bijdragen beter in overeenstemming moeten komen met de inkomensschommelingen waarmee zelfstandigen geconfronteerd worden.

Voor de sociale bijdragen voor het eerste trimester van 2018 kunnen zelfstandigen, in de loop van dat kwartaal, al bij hun sociaal verzekeringsfonds een aanvraag indienden om onder een lagere drempel te vallen.

Duurder bier

Brouwer AB Inbev trekt de prijs van zijn bieren gemiddeld met 3,04 procent op. De prijsverhoging geldt voor het hele assortiment, zoals onder meer Jupiler, Stella Artois en Leffe. Voor de horeca-uitbaters komt er 3,12 procent bij en voor de grootdistributie, de winkelketens, 2,83 procent.

Duurder aardgas

Aardgas wordt in 2018 mogelijk iets duurder voor Vlaamse gezinnen en kmo’s. Dat blijkt uit de distributienettarieven van energieregulator Vreg. De regulator verwacht wel dat de totale energiefactuur voor gezinnen zal dalen, omdat elektriciteit iets goedkoper uitvalt.

De distributienettarieven - de tarieven voor de aanleg en het onderhoud van de netwerken voor het vervoer van energie - gaan volgend jaar licht omhoog voor aardgas: met gemiddeld 6 euro per jaar voor de gezinnen en met 14 euro per jaar voor de kmo’s.

Voor aardgas is de uitkomst op de totale factuur minder duidelijk. De distributienettarieven gaan wel licht omhoog, maar het is nog niet duidelijk hoeveel de pure aardgasprijs zal bedragen.

Geen medische voorwaarden meer voor geslachtsregistratie transgenders

Vanaf 1 januari kan van geslacht veranderen via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Er zijn garanties ingebouwd om ondoordachte veranderingen en misbruiken tegen te gaan. De verplichte sterilisatie en een operatie om het geslacht ook fysiek aan te passen zijn geen voorwaarden meer voor de administratieve geslachtsverandering.

De wet voorziet ook in mogelijkheden voor kinderen van 12 jaar. Kinderen voelen vaak al op heel jonge leeftijd aan dat hun geslacht bij geboorte niet overeenkomt met hoe ze zich voelen. Zij zullen hun voornaam kunnen laten veranderen. Op 16 jaar kunnen ze dan hun geslachtsregistratie laten wijzigen in hun geboorteakte.

Lagere elektriciteitsprijs

De Vlaamse energieheffing, die in de plaats komt van de zogenaamde Turteltaks, daalt voor een gemiddeld Vlaams gezin in 2018 tot 9 euro per jaar. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal voortaan 4 euro meer moeten betalen aan groenestroombijdrage. Daarnaast blijft er een beperkte energieheffing bestaan. Die zal niet langer 100 euro per gezin bedragen, maar 5 euro. 280.000 gezinnen met een sociaal tarief moeten geen heffing betalen. Samen met een lichte daling van de distributienettarieven zal dit leiden tot lagere elektriciteitsprijzen, verwacht energieregulator Vreg. Limburg roeit wel tegen de stroom in, want daar stijgen de prijzen voor elektriciteit net.

Zieke zelfstandigen hebben na twee weken recht op uitkering

Zelfstandigen die ziek vallen hebben vanaf 1 januari al na twee weken recht op een uitkering van hun ziekenfonds. Voorlopig hebben zelfstandigen en meewerkende echtgenoten pas na één maand recht op zo’n uitkering. Na een zogenaamde carensperiode van twee weken heeft een zelfstandige voortaan recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Kilometerheffing: meer tolwegen, hogere tarieven en variabele boetes

Vanaf 1 januari breiden Vlaanderen en Wallonië hun betalende tolwegennet uit waarop de kilometerheffing voor de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van toepassing is. De tarieven per kilometer zullen in Wallonië stijgen voor alle vrachtwagencategorieën, in Brussel en Vlaanderen enkel voor de categorie Euro 5. Voorts verandert ook het boetesysteem, met vanaf 1 januari een variabel tarief afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Vlaanderen voegt 157 kilometer betalende tolwegen toe aan het bestaande netwerk van 2.225 kilometer. Het gaat concreet om zes gewestwegen. In Wallonië wordt 4 kilometer nieuw aangelegde weg toegevoegd aan het netwerk van 2.410 kilometer. In Brussel gold er al een tolheffing op alle snel- en andere wegen in het gewest.

Grondruil tussen Nederland en België

België en Nederland ruilen op 1 januari twee onbewoonde schiereilandjes in de Maas. Het is de eerste keer in 170 jaar dat de grens tussen Nederland en België wordt aangepast. De aanpassing drong zich op omdat de Belgisch-Nederlandse grens in die regio in 1843 werd vastgelegd volgens de toenmalige loop van de Maas. Maar omdat die bochtige rivier vanaf de jaren 1960 werd rechtgetrokken voor de scheepvaart, kwamen stukken Belgisch grondgebied in Nederland te liggen en andersom. Deze onbewoonde stukken grond waren voor bijvoorbeeld de ordediensten dus niet bereikbaar over het eigen grondgebied.

Omgevingsvergunning vervangt stedenbouwkundige en milieuvergunning

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In een handvol gemeenten is de nieuwe procedure al van kracht, maar op 1 januari volgt de rest van Vlaanderen. De werken waarvoor een vergunning nodig is, blijven dezelfde.

Vlaanderen verzekert vrijwilligers gratis

Vanaf 1 januari zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Organisaties kunnen zo’n verzekering afsluiten voor hun vrijwilligers. De verzekering komt in de plaats van de voormalige collectieve verzekeringen voor vrijwilligers die werden aangeboden door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk.

Gentse studentenkoten krijgen kwaliteitslabel

De stad Gent gaat vanaf januari 2018 studentenwoningen proactief controleren op woonkwaliteit en veiligheid. De koten krijgen dan een groen, blauw of rood label, dat ook op de website Kotatgent (kot.gent.be) zal worden gepubliceerd.

Gent telt naar schatting 30.000 studentenkoten. De Dienst Toezicht van de stad Gent en de brandweer zullen de komende jaren systematisch alle studentenwoningen screenen. Panden die voldoen aan alle minimale normen op het vlak van woonkwaliteit en brandveiligheid krijgen een groen kwaliteitslabel. Blauw is voor koten die op orde moeten worden gebracht.

Koten met een rood label mogen in principe niet meer worden verhuurd, omdat ze ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard.

Brusselse huiskatten moeten gesteriliseerd worden

Eigenaars van Brusselse katten zijn vanaf 1 januari verplicht hun huisdier te steriliseren voor het zes maanden oud is. Enige uitzondering voor deze nieuwe wetgeving zijn de erkende kwekers voor voortplantingsdoeleinden. Dan moet de kat pas gesteriliseerd worden zodra deze niet meer bestemd is om te kweken. Als een niet-gesteriliseerde kat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt binnengebracht en als die kat ouder is dan vijf maanden, dan moet de sterilisatie binnen de 30 dagen gebeuren.

“Mystery calls” mogelijk in Brussels gewest

In het Brussels gewest kan de sociale inspectie vanaf 1 januari anonieme praktijktests en “mystery calls” uitvoeren om discriminatie in bedrijven op te sporen. Het is de eerste regio in Europa die zo’n maatregel in de wet inschrijft.

De sociale inspectie kan alleen overgaan tot dergelijke praktijktests of “mystery calls” na klachten en indien er sterke aanwijzingen zijn dat er binnen een bedrijf discriminerende activiteiten plaatsvinden.

Ze kan dan bijvoorbeeld twee gelijkaardige sollicitaties sturen naar een bedrijf, waarbij alleen de naam verschilt (een ‘autochtone’ naam en een naam van vreemde afkomst). Ze kan het bedrijf ook contacteren om na te gaan of dat wil ingaan op de discriminerende wensen van een klant, zoals het niet sturen van Noord-Afrikaanse of Arabische poetsvrouwen.

Lage-emissiezone in Brussel van kracht

Vanaf 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende dieselwagens zullen er in 2018 niet meer mogen rijden.

De LEZ wordt stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2018 kunnen dieselvoertuigen zonder Euronorm of met de norm Euro 1 niet meer rondrijden in Brussel. De jaren nadien worden de normen verstrengd. Vanaf 2019 gelden de beperkingen ook voor benzinevoertuigen zonder Euronorm of met Euro 1, net als dieselvoertuigen met Euro 2.

Geen medische voorwaarden meer voor geslachtsregistratie transgenders

Vanaf 1 januari moet een transgender persoon niet langer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen in het bevolkingsregister.

Tot nu toe moest wie van geslacht wou veranderen zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat strookt niet meer met de mensenrechten en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een wet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) brengt daar verandering in.

Vanaf 1 januari kan van geslacht veranderen via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Er zijn garanties ingebouwd om ondoordachte veranderingen en misbruiken tegen te gaan.

Systeem van flexi-jobs uitgebreid

De flexi-jobs die al sinds 2015 bestaan in de horeca, worden vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de kleinhandel. Daarnaast zullen ook gepensioneerden flexi-jobs kunnen uitvoeren. Wie in het systeem wil stappen, moet gedurende drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt hebben bij een andere werkgever. Zelfstandigen kunnen er geen gebruik van maken.

Gratis ongevallenverzekering voor Deliveroo-koeriers

De ongeveer 2.500 koeriers van Deliveroo in België kunnen zich vanaf 1 januari inschrijven op een gratis bijkomende ongevallenverzekering, die wordt aangeboden samen met de Belgische start-up Qover. De zelfstandige koeriers zullen door de verzekering gedekt zijn van bij hun eerste levering.

E-peil voor nieuwbouw verlaagt naar E40

Nieuwbouwwoningen waarvoor vanaf 1 januari in Vlaanderen een aanvraag ingediend wordt, moeten een E-peil hebben van 40 of lager. Voordien was dat E50. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het behalen ven het E-peil is een van de EPB-eisen (energieprestatie en binnenklimaat) voor een nieuw gebouw. Daarnaast wordt ook het S-peil ingevoerd, dat het K-peil vervangt.

MEEST RECENT