Paus Paulus VI mogelijk heilig verklaard na vondst tweede mirakel

Paus Paulus VI, leider van de katholieke kerk van 1963 tot zijn dood in 1978, mag erop hopen veertig jaar na zijn dood heilig te worden verklaard. Om heilig te worden, moet iemand bij leven minstens twee mirakels hebben verricht.

De teller van Paulus stond op één, maar volgens het weekblad La Voce del Popolo heeft een panel theologen een tweede mirakel gevonden, wel degelijk na eerst artsen te hebben geraadpleegd. Wonderbaarlijk genoeg vond dat mirakel plaats in ... 2014.

Het in Paulus’ voormalige diocese gepubliceerde blad meldt op zijn website dat de “miraculeuze geboorte” van een Italiaans meisje in 2014 toe te schrijven valt aan aan wijlen de paus gerichte gebeden. Dat meisje, dat op kerstdag drie jaar wordt, was een prematuurtje dat reeds in de 26e week van de zwangerschap het levenslicht zag. Artsen hadden de moeder in spe gewaarschuwd dat haar zwangerschap op de helling stond door een gescheurde placenta.

De bevindingen van het panel moeten nog het fiat van het Vaticaan krijgen. Zet de Heilige Stoel het eeuwige licht op groen, dan kan Paulus VI volgend jaar, vermoedelijk in oktober, heilig verklaard worden. Die maand vindt trouwens een wereldtop van katholieke bisschoppen plaats in Vaticaanstad.

Paulus VI verwierf in 2014 reeds het zaligheidsstatuut (een stapje lager dan het heiligdom) dankzij een mirakel uit 2001 - eveneens post mortem, dus. Dat jaar werd in de VS een baby geboren die als foetus was gediagnosticeerd met een ernstige afwijking.

Tijdens zijn 15 jaar aan het katholieke roer begon hij met het succesvol afsluiten van het Tweede Vaticaanse Concilie (opgestart door zijn voorganger Johanes XXIII), dat de kerk bij de moderne tijd probeerde te conformeren. Anderzijds bleef hij het verbod op abortus verdedigen alsook dat op het gebruik van contraceptiva.