De Wever wil strijd opdrijven tegen drugscriminaliteit: “Sommige jongeren moeten we weghalen uit thuisomgeving”

Foto: WAS

De Wever wil strijd opdrijven tegen drugscriminaliteit: “Sommige jongeren moeten we weghalen uit thuisomgeving”

Print
Antwerpen -

“Sommige jongeren moeten fysiek uit hun thuisomgeving worden weggehaald.” Die overtuiging formuleerde Antwerps burgemeester Bart De Wever tijdens het debat over de problematiek van drugscriminaliteit in de Zevende Dag op Eén. De Wever meent dat een aantal jongeren geheid in de criminaliteit belanden als ze in hun problematische thuissituatie opgroeien. De gemeenschap zou in dat geval de opvoeding al vroeg moeten overnemen.

De ‘Pano’-uitzending waaruit moet blijken dat hele wijken en gemeenschappen in Borgerhout en Antwerpen-Noord geteisterd worden door een epidemie van drugsgerelateerde criminaliteit, heeft heel wat los gemaakt. Volgens De Wever valt het niet te ontkennen dat de grote meerderheid van minderjarige drugscriminelen uit de Marokkaanse gemeenschap afkomstig is. “Ik heb destijds een lijst opgevraagd van de top-200 van minderjarige veelplegers. Dan krijg je een lijst die begint met de A van Ahmed en Z van Zakaria, dat is de realiteit.”

De Wever wil strijd opdrijven tegen drugscriminaliteit: “Sommige jongeren moeten we weghalen uit thuisomgeving”
Foto: IMAGEGLOBE

Het gaat volgens De Wever om jongens die op jonge leeftijd al erg vaak in contact komen met politie en justitie, om het half jaar van school veranderen en rond de leeftijd van 16 jaar in jeugdinstellingen van Mol of Everberg belanden, om er als nog grotere criminelen uit te komen. Wanneer de thuissituatie van deze jeugddelinquenten onder de loep wordt genomen blijkt volgens de burgemeester telkens een problematisch opvoeding genoten, waarbij de moeder geen nederlands spreekt, of wordt geslagen door de vader. “Op zo’n mesthoop groeien niet veel bloemen”, aldus De Wever.

De Wever verwacht veel van het project Kompas, waarbij de stad in samenwerking met welzijnszorg en justitie de situatie van bepaalde jongeren individueel wil opvolgen. “Ik vermoed dat we binnen een paar jaar uit de resultaten zullen afleiden dat we dwingender zullen moeten ingrijpen en een aantal jongeren zelfs fysiek uit hun omgeving zullen moeten weghalen”, meent De Wever. “Als je sommige jongeren terug naar huis stuurt weet je geheid dat het fout zal aflopen. Als dat soort jongeren op straat leeftijdsgenoten ziet lopen met duizenden euro’s cash op zak en een mooie auto weet je toch zo wat er gaat gebeuren.” De Wever meent dan ook dat de gemeenschap de opvoeding van dat soort jongeren op zich zal moeten nemen, in de hoop hen naar de arbeidsmarkt te kunnen leiden.

Lorin Parys, Vlaams parlementslid voor N-VA en dus een partijgenoot van De Wever, legt uit dat de aanpak past binnen een nieuwe benadering waarbij meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de jongeren zelf. “We moeten sneller en efficiënter durven ingrijpen als we zien dat een bepaalde situatie ontspoort”, zegt hij.

Het nieuwe jeugddelinquentierecht biedt in die zin meer mogelijkheden. Het ontwerpdecreet zou vrijdag opnieuw besproken worden in de schoot van de Vlaamse regering, bevestigt de woordvoerder van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Geld gaan halen in Marokko

Ook aanwezig in de studio van de Zevende Dag was minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Geens wil jacht maken op het geld dat verdiend wordt met de drugshandel, met name het geld dat door de rechter werd verbeurd verklaard, terwijl de veroordeelde er al mee vandoor is naar het buitenland. “We moeten dat geld gaan halen, desnoods tot in Marokko”, zegt Geens daarover.

De samenwerking met landen als Marokko loopt volgens Geens steeds vlotter. Dat beaamt ook De Wever. “Landen als Marokko hebben begrepen dat veel terroristen begonnen zijn als drugkoerier”, aldus De Wever.

Kritische oppositie

De Wever wil strijd opdrijven tegen drugscriminaliteit: “Sommige jongeren moeten we weghalen uit thuisomgeving”
Wouter Van Besien.

De Antwerpse oppositie reageert kritisch op het idee van Bart De Wever om jonge veelplegers uit hun gezin te halen. Zo vindt Wouter Van Besien (Groen) aan VRT NWS dat dit niet de beste oplossing is. “De zorgverleners kijken de andere kant op. Zij zeggen dat het het allerbelangrijkste is om de gezinnen te versterken. Jongeren uit hun gezin halen is de allerlaatste oplossing en meestal een niet erg effectieve. Om dat naar voor te schuiven is de wereld op zijn kop. Een tweede probleem is dat we op dit moment grote wachtlijsten hebben bij de gezinsondersteuning en bij de jeugdpsychiatrie. Men kan beter investeren in de zorgvelening, want daar schiet Vlaanderen op dit moment te kort. De kinderen uit hun gezin halen, is een beetje stoerdoenerij in plaats van een goed antwoord op de problemen die er zijn.”

Voormalig OCMW-voorzitter Monica De Koninck (sp.a) meent dat kinderen uit hun gezin halen alleen een allerlaatste oplossing kan zijn. “Ik denk dat je de drugsproblematiek niet geïsoleerd moet bekijken. Er zijn heel veel jongeren die in heel moeilijke situaties leven. Als het nodig is en er bijvoorbeeld geen ouders meer zijn, dan moet je die jongeren plaatsen, maar ik denk dat we algemeen veel meer jongeren en gezinnen moeten begeleiden: hen activeren naar werk en opleiding zodat ze een positief toekomstperspectief hebben. Ik moet constateren dat er de laatste jaren vanuit het idee dat de mensen te veel bepamperd werden heel veel zorgverlening verdwenen is. Nu zie je daar het resultaat van: jongeren die uit wanhoop in de criminaliteit terechtkomen en dat lost op langere termijn niets op.”

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio