Rapport zorginspectie vernietigend voor rusthuis in Nieuwpoort: “Mensonterend”

Foto: SIMON MOUTON

Rapport zorginspectie vernietigend voor rusthuis in Nieuwpoort: “Mensonterend”

Print

Een nieuw rapport van de zorginspectie is keihard voor het rusthuis De Zathe in Nieuwpoort, nadat er enkele weken geleden al verhalen over ernstige fysieke mishandelingen en mensonterende toestanden aan het licht waren gekomen.

Vorige maand kwamen verschillende verhalen van wantoestanden in rusthuis De Zathe in Nieuwpoort aan het licht. Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw (N-VA) diende een klacht in bij de zorginspectie, na melding van werknemers in het rusthuis.

“Ik heb de zorginspectie daarop gevraagd om onderzoek te doen en daaruit is gebleken dat de belastende feiten blijken te kloppen. In het rapport staat dat de bewoners mensonterend zijn behandeld, hun veiligheid niet voldoende kon worden gegarandeerd en dat het lang heeft geduurd voor de directie actie ondernam nadat de jonge verpleger melding had gemaakt van wat was gebeurd.”

Eén specifieke klacht van mishandeling werd in het bijzonder onder de loep genomen door de zorginspectie. Het gaat om verhaal waarbij een hoofdverpleegkundige en een collega een jonge verpleegkundige dwongen een aerosolbehandeling toe te passen op de anus van een dementerende bewoner.

Veel tijd

Toen andere werknemers lucht kregen van de wantoestanden deden zij aangifte bij de behandelende arts. Ook de jonge verpleegkundige deed zijn relaas bij de OCMW-secretaris. Pas tien dagen later werden de hoofdverpleegkundige en zijn collega op het matje geroepen door de directeur van het woonzorgcentrum. Het duurde vervolgens nog eens twee dagen voordat het slachtoffer van de pesterijen werd gehoord. De zorginspectie vindt dat er “heel wat tijd is gepasseerd” tussen de feiten en de eerste gesprekken met het tweetal.

“Zoiets lezen is vrij vernietigend voor een woonzorgcentrum. Het zou logisch zijn als ze nu toch eens kijken hoe het rusthuis wordt geleid, want dit is geen normale gang van zaken”, zegt Anseeuw nog. “Zeker omdat het overgrote deel van de werknemers het er wel goed bedoelt, de rotte appels moeten eruit.”

Inmiddels is er een onafhankelijk adviesbureau in de zorgsector aangesteld om het volledige woonzorgcentrum door te lichten. Daarnaast is er een psycholoog aangeduid waar medewerkers van het rusthuis bij terechtkunnen.

.

Nu in het nieuws