Advocaat Prins Laurent na verlaging dotatie: “Sanctie is disproportioneel”

Foto: put

Advocaat Prins Laurent na verlaging dotatie: “Sanctie is disproportioneel”

Print

De federale regering zal de Kamer voorstellen de dotatie van prins Laurent voor volgend jaar met 15 procent te verlagen. De maatregel komt er als sanctie voor de aanwezigheid van de prins in uniform op de ambassade van China, zonder goedkeuring van de regering. Dat meldt de woordvoerder van premier Charles Michel. Prins Laurent gaat 47.100 euro aan dotatie moeten inleveren. De advocaat van Laurent noemt de sanctie “zonder voorgaande en disproportioneel”.

Prins Laurent kwam afgelopen zomer in opspraak nadat hij zonder toestemming van de regering en in legeruniform aanwezig was op de negentigste verjaardag van het Chinese leger. Ook al was hij daar op een persoonlijke uitnodiging, dan nog moet de prins toestemming vragen aan de regering. Het zoveelste incident op rij. Premier Michel eiste daarom een “proportionele sanctie” tegen prins Laurent. Die beslissing nam hij na overleg met koning Filip.

Op het strafbankje

Nu bevestigt de woordvoerder van de premier dat de prins een sanctie krijgt: zijn dotatie wordt met 15 procent verlaagd. In 2018 had de dotatie van prins Laurent (na indexering) normaliter 314.000 euro moeten bedragen. Na de sanctie van de regering gaat hij het moeten stellen met 266.900 euro, dat is 47.100 euro minder. De advocaat van Laurent sprak van een “sanctie zonder voorgaande en disproportioneel”. Volgens hem komt de sanctie “de facto” neer op “zowat hele jaarlijkse nettobezoldiging van de prins”, aldus meester Arnauts, de raadsman van Laurent.

Dat de sanctie zonder “voorgaande” is, klopt. Het is namelijk de eerste keer dat de regering de dotatie van een lid van de koninklijke familie zijn dotatie - deels - afneemt.

Meester Arnauts betreurt die vlucht vooruit van de regering. De premier had hem immers verzekerd, ter gelegenheid van zijn verhoor op 25 september 2017, dat de rechten van de verdediging “nauwlettend” zouden worden nageleefd. “De regeringsleider werd dus duidelijk niet gevolgd daarin”, klinkt het.

Mensenrechtenactivist op ziekteverlof

In het verleden hebben deze en ook de vorige regering meermaals geprobeerd de prins aan de regels te herinneren. “De regering vraagt dat de prins de wet respecteert”, luidt het. Het Chinese incident was dan ook niet de eerste keer dat de prins ongeoorloofde politieke contacten had. Zo ging hij in 2011 zonder toestemming op bezoek bij de Congolese president Kabila. Later had hij ook contact met de premier van Sri Lanka. Toen de premier hem ter verantwoording wou roepen na zijn Chinese uitstapje, stuurde de prins zijn kat. Hij kon echter wel een ziektebriefje voorleggen.

De prins heeft zich de voorbije weken verweerd tegen een eventuele sanctie, zo stuurde hij via zijn advocaat een felle brief aan het adres van de regering. In die brief stelde hij dat de regering zijn “mensenrechten” schendt, tot groot jolijt van vele binnenlandse politici en de internationale pers. Het kwam zo ver dat zelfs koning Filip zijn handen van de zaak trok. Hij distantieerde zich van de zelfverklaarde ‘mensenrechtenactivist’ uit Tervuren en legde de bal in het kamp van de regering. Enkele dagen later stelde de regering dat “de verweermiddelen van de prins geanalyseerd hebben. Deze lijken ons niet gegrond”. Meester Laurent Arnauts, de advocaat van de prins, wilde donderdagmiddag nog niet reageren op het nieuws, maar wil de zaak eerst bestuderen.

Het is de eerste keer dat gebruik wordt gemaakt van het sanctiemechanisme in de wet van 27 november 2013 die de dotaties aan het koningshuis regelt. Concreet zal de regering aan de Kamer voorstellen om de dotatie aan prins Laurent volgend jaar met 15 procent terug te schroeven. Normaal gezien zou die rond de 314.000 euro schommelen.

Wet toegepast

“We hebben beslist dat de wet toegepast moet worden”, reageerde premier Michel donderdagnamiddag kort voor aanvang van de Europese top. “Zijn aanwezigheid op een receptie van de Chinese ambassade zonder toestemming van de minister van Buitenlandse Zaken, zoiets kan niet”, zei hij.

Michel benadrukte verder dat het om een “gemotiveerde beslissing” gaat. “Het gaat om het principe: er zijn rechten en plichten, dat geldt voor iedereen. Maar deze beslissing is gebaseerd op een heel gedetailleerde juridische analyse conform met de wetgeving en met respect voor de rechten van de verdediging en het proportionaliteitsbeginsel”, zei de premier. “We hebben geprobeerd om de juridische principes te waarborgen, wat toch een prioriteit van de regering moet zijn.”

Of Laurent’s dotatie effectief geknipt wordt, is een beslissing voor het parlement, zei Michel nog. “Wij hebben een advies naar het parlement gestuurd, het laatste woord ligt daar.”

MEEST RECENT