© BERT DE DEKEN

Twee pistes op tafel om alternatieve mobiliteit te promoten of verplichten

Stad wil autodelen opleggen bij grote bouwprojecten

Autodelen is volgens de stad Geel een manier om de verkeers- en parkeerdruk in het stadscentrum te verlichten. Ze bekijkt nu hoe ze dat bij grootschalige nieuwbouwprojecten kan verplichten.

Hans Otten
DOEN!