Land Invest: Samen ziet “kans om plannen bij te sturen” na verkoop van Slachthuissite

Joris Giebens. Foto: WAS

Land Invest: Samen ziet “kans om plannen bij te sturen” na verkoop van Slachthuissite

Print
Antwerpen -

Nu projectontwikkelaar Triple Living een princiepsakkoord heeft om de gronden van Land Invest op de Slachthuissite in Antwerpen over te kopen, ziet Samen “een kans om de huidige plannen bij te sturen”. De lijst van Groen, sp.a en onafhankelijken blijft erbij dat er momenteel een project gepland staat dat “onleefbaar en veel te dicht bebouwd” is.

Het project op de Slachthuissite kwam de voorbije weken in het oog van de storm terecht door de heisa rond contacten tussen politici en bouwpromotoren. Samen klaagde onder meer aan dat er verschillende negatieve adviezen tot nu toe niet gevolgd zijn. Ontwikkelaar Land Invest lijkt nu een stap opzij te zullen zetten.

“We roepen het stadsbestuur op om samen met Triple Living en de bewoners van den Dam te bekijken hoe de leefbaarheid in de buurt kan worden verhoogd”, reageert Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens woensdag. “Verdichting in onze stad is nodig, maar de schaal waarop het hier gebeurt, is buiten proportie.”

Leefbaarheid

Samen zegt onder meer heil te zien in meer kwalitatieve openbare en groene ruimte, mobiliteitsoplossingen zoals een performant openbaar vervoer en deelauto’s, maar ook degelijke fietsinfrastructuur en veilige en aangename voetgangersverbindingen. Ze vinden het wel positief dat koper Triple Living in zijn eerste communicatie alvast de leefbaarheid van de buurt benadrukte. “We hopen dat met deze nieuwe start vanaf nu de leefbaarheid het uitgangspunt wordt, niet de korte termijnwinsten van een projectontwikkelaar”, zegt Giebens.

Samen wil de voor februari geplande voorlopige vaststelling van het RUP uitstellen om de gesprekken met de buurt voldoende tijd te geven.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio