Dossier aangeboden door Bolero & KBC

© Bolero & KBC

Is duurzaam beleggen voor wereldverbeteraars die rendement onbelangrijk vinden?

De meeste beleggers denken dat duurzaam beleggen een of-of-verhaal is. Ofwel kies je voor rendement, ofwel kies je voor duurzaamheid. Maar het blijkt een en-en-verhaal te zijn. En dat is eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend.

Bolero & KBC

Dossier aangeboden door Bolero & KBC.

Wat betekent duurzaam beleggen?

Er bestaat geen eenduidige definitie van duurzaam beleggen, maar er zijn een aantal dingen waar iedereen het over eens is. Zo is er overeenstemming over wat een duurzame belegging moet beogen: een positieve invloed op de maatschappij, het milieu en de wereld waarin we leven. Heel algemeen kan je stellen dat duurzaam beleggen aansluit op de sociale en economische behoeftes van vandaag, zonder de behoeftes van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Extra filter

Om beleggingen te selecteren, passen beleggingsexperts een aantal filters toe: koers/winstverhouding, marktkapitalisatie, waardering… Het criterium ‘duurzaamheid’ is een extra filter: beleggingen komen alleen voor dit label in aanmerking als ze voldoen aan bepaalde streng omschreven criteria inzake milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Wanneer je als belegger kiest voor een duurzaam beleggingsfonds, kies je voor een portefeuille van aandelen en obligaties (of bedrijven en landen) die deze extra screening hebben doorlopen. Door die extra screening vertoont de portefeuille van een duurzaam beleggingsfonds een andere samenstelling dan die van een klassiek beleggingsfonds.

Extern toezicht

Maar hoe voorkom je dat een belegging duurzaam wordt voorgesteld maar dat in feite niet is? Bij een beleggersbank als KBC worden deze extra criteria opgesteld door een externe adviesraad van onafhankelijke academici en experten. Zij adviseren KBC over het gehanteerde duurzaamheidsbeleid, verifiëren de volledigheid en accuraatheid van de resultaten van het duurzaamheidsonderzoeken en volgen ook op welke trends een impact kunnen hebben op de duurzaamheid van onze samenleving. Dat is belangrijk, want duurzaamheid is geen statisch begrip: de maatschappij verandert snel.

Rendabiliteit

In tegenstelling tot wat nog vrij algemeen wordt aangenomen, blijkt uit diverse studies dat duurzame beleggingen op lange termijn niet moeten onderdoen voor vergelijkbare klassieke beleggingsfondsen en dat ze in het verleden een marktconform rendement konden voorleggen. Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat rendement en duurzaamheid perfect hand in hand kunnen gaan. Duurzaam gaat immers over veel meer dan louter bezorgdheid om het milieu. Moderne duurzaamheid draait ook om een sterke langetermijnvisie. Wie belegt in duurzame bedrijven, belegt in bedrijven die ver vooruitdenken en open communiceren over hun duurzame ambities en hun vooruitgang. Bedrijven die goed voor hun werknemers en andere stakeholders zorgen, de nodige zorg aan het milieu besteden en uitblinken in goed bestuur, presteren in principe robuuster over een langere periode.

Duurzaam activisme

Grote fondsen zoals de KBC-beleggingsfondsen zijn belangrijke aandeelhouders in heel wat bedrijven. Daardoor kunnen ze hun stem laten horen op de aandeelhoudersvergaderingen van die bedrijven. Op die manier gaan banken en andere grote beleggers in dialoog met het management en sporen hen aan om meer maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken. Bedrijven houden via deze dialoog een vinger aan de pols bij hun aandeelhouders en worden aangemoedigd om hun prestaties rond milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur verder aan te scherpen.

Hoe duurzaam beleggen?

Het mag duidelijk zijn: duurzame beleggers zijn geen naïevelingen. Net als andere beleggers investeren ze in bedrijven die winst willen maken, niet in non-profit-bedrijven. Als duurzame belegger tracht je bovendien het verschil te maken door te kiezen voor bedrijven die top zijn in duurzaam ondernemen. Zo draagt je investering bij tot een duurzamere wereld.

Hoe begin je daaraan? Iedereen heeft zijn/haar eigen stijl, ook op het vlak van beleggen. Beleg je graag zelf op basis van de inzichten die je zelf verzamelt? Doe je het liever in samenspraak met experts op basis van onderbouwd advies? Of laat je beleggen liever over aan gespecialiseerde fondsbeheerders? KBC kan je voor elke gewenste aanpak een duurzame invulling van je beleggingen aanbieden.

Ontdek hier welke aanpak het beste bij jou past.