Arenberg overgeheveld naar stad ondanks protest

Antwerpen -

De stad Antwerpen en de provincie Antwerpen zijn het eens over de overheveling van de provinciale culturele instellingen, MoMU, FOMU, DIVA en de Arenbergschouwburg, naar de stad Antwerpen. Beide overheden zijn overtuigd van het grote belang van en de nood aan continuïteit voor deze instellingen. Alle nodige beslissingen zijn genomen om de werking en de tewerkstelling van de medewerkers vanaf 1 januari vlot te laten verder lopen.

Concreet zal de stad Antwerpen vanaf 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid over De Museumstichting, opgericht door de provincie Antwerpen, overnemen. Door de drie musea onder te brengen in een extern verzelfstandigd agentschap (eva) garanderen de stad en de provincie een combinatie van autonomie en continuïteit voor de werking van de drie musea.

De inhoudelijke en artistieke werking van de Arenbergschouwburg wordt dan weer een afzonderlijke pijler binnen de vzw Antwerpen Kunstenstad met aandacht voor de specifieke werking van Arenberg en het Openluchttheater Rivierenhof.

Cultuurschepen Caroline Bastiaens: “We verwelkomen MoMu, FoMu, DIVA en de Arenbergschouwburg met open armen. Dit akkoord garandeert de continuïteit van de werking en maakt een nog intensievere samenwerking tussen culturele organisaties in onze stad mogelijk. Samen gaan we een mooie toekomst tegemoet waarin we ongetwijfeld ook internationaal hoge ogen zullen blijven gooien. Samen schrijven we een nieuwe, gemeenschappelijke (museale) taal.”

Gedeputeerde voor cultuur Luk Lemmens vindt het ook een goed akkoord. “De provincie, die decennialang in deze topinstellingen geïnvesteerd heeft, kan ze nu met een gerust hart overdragen aan de stad. We hebben de nodige garanties gekregen dat onze musea en de Arenbergschouwburg ook in de toekomst de nodige autonomie en middelen krijgen om hun succesvolle werking verder te zetten. Met dit laatste akkoord is ook de afslanking van de provincie een feit.”

Ongerustheid

De directie van de Arenberg uitte eerder al haar ongerustheid over de overheveling naar het stedelijke niveau. Ze kreeg daarbij de steun van tientallen artiesten. “Die overheveling gaat ten koste van onze werking”, zei directrice Yvette Deploige eerder aan Gazet van Antwerpen.

“De Arenberg bestaat al vijftig jaar als provinciale instelling en werkt al vijftien jaar als een autonoom orgaan binnen de provincie. Wij bepalen onze eigen bedrijfsvoering en kunnen kort op de bal spelen met onze beslissingen. Met de overheveling verliezen we onze autonomie en vrijheid en wordt de klok twintig jaar teruggedraaid.”

LEES OOK: Directie Arenbergschouwburg trekt aan de alarmbel: “Onze vleugels worden geknipt”

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio