Tekort aan drinkwater is geen ver-van-ons-bed-show meer

Foto: Raymond Lemmens

Tekort aan drinkwater is geen ver-van-ons-bed-show meer

Print

We moeten dringend minder drinkwater verspillen. Die oproep van André Gantman, de voorzitter van watermaatschappij Water-Link, komt geen dag te vroeg. Gantman stelt voor om de twee liter drinkwater die een persoon gemiddeld per dag drinkt, gratis te maken. Voor de rest van het drinkwatergebruik (om te wassen, het toilet te spoelen enzovoort) zouden we dan voortaan meer moeten betalen, zodat we bewuster met water omgaan.

Het voorstel van André Gantman is een goede eerste aanzet om ons bewuster met water te laten omgaan. Het voordeel om drinkwater gratis te maken, levert ons op het eerste gezicht weinig financiële winst op. Want vandaag is drinkwater al zo goed als gratis. Nu betaalt een klant van Water-Link ongeveer 3,5 euro per 1000 liter drinkwater. Als u twee liter drinkwater per dag drinkt, betaalt u dus 0,007 euro per dag en 2,5 euro per jaar.

Maar als de overheid drinkwater expliciet gratis maakt en veel reclame maakt voor die maatregel, zullen wellicht veel meer mensen kraantjeswater drinken en kopen ze dus ook minder flessen water. Resultaat: een besparing van al snel honderden euro aan flessenwater per jaar en een verkleining van de plastic afvalberg.

Het is, mits kortingen voor mensen in armoede, ook een goed idee om ons meer te laten betalen voor het drinkwater dat we niet gebruiken om te drinken. Als we drinkwater blijven gebruiken voor zaken waar het niet voor bedoeld is, dreigt een dagelijkse douche voor onze klein- en achterkleinkinderen geen evidentie te worden.

Dat is geen grootspraak. Een recente studie van professor Patrick Willems van KU Leuven toont aan dat een toekomstig watertekort geen ver-van-ons-bedshow meer is. In Vlaanderen valt jaarlijks 1500 kubieke meter water per persoon per jaar uit de lucht. Dat wordt volgens internationale normen bestempeld als ‘heel weinig’, en het is zelfs minder dan in Spanje en Portugal. Het regent bij ons veel, maar er zijn ook veel mensen, waardoor de hoeveelheid regen per persoon zeer klein is.

Patrick Willems, een professor van de KU Leuven, waarschuwt in een recente studie voor de verdroging waarmee Vlaanderen wordt geconfronteerd. Vandaag lossen we een eventueel watertekort op door water te pompen uit de Maas in Nederland. Maar door de klimaatverandering zullen er langere periodes van droogte komen, waardoor de Maas langer droog zal staan.

We vullen het watertekort vandaag ook aan door grondwater op te pompen. Maar we pompen meer water op dan de natuur kan aanvullen. En we bouwen massaal wegen, parkings en andere verhardingen, waardoor het oppompen van water steeds moeilijker wordt.

Het wordt dus tijd dat we zuiniger omspringen met ons drinkwater. Bijvoorbeeld door een spaardouchekop te installeren, onze auto’s te wassen met regenwater en om na een kleine boodschap de kleine - en niet de grote - spoelknop op onze toiletbak te gebruiken. Water is in ons leven te belangrijk om er lichtzinnig mee om te springen.

MEEST RECENT