Debat Land Invest in gemeenteraad achter gesloten deuren

Foto: JHS

Debat Land Invest in gemeenteraad achter gesloten deuren

Print

Op de Antwerpse gemeenteraadszitting van dinsdagavond staat een debat op het programma over de banden tussen politici en vastgoedontwikkelaars, naar aanleiding van de heisa rond Land Invest en het project op de Slachthuissite. Dat debat wordt tot veler verbazing echter achter gesloten deuren gehouden. De Vlaams Belang-fractie had daarom gevraagd omdat zij namen van bepaalde betrokkenen, ook niet-raadsleden, zouden noemen.

Burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter Bart De Wever (N-VA) stelde bij aanvang van de zitting dat hij het zelf liever ook anders had gezien - vrijdag had hij nog “totale transparantie” in het dossier beloofd - maar dat hij gezien het voornemen van Vlaams Belang en de regels van de gemeenteraad rond privacy niet anders kon dan het verzoek goedkeuren. Sp.a noemde het bij monde van Kathleen Van Brempt “hypocriet” dat Dewinter maandag tijdens het eerste deel van de gemeenteraadszitting tijdens een heel ander debat toch al even publiekelijk het woord had genomen over de zaak.

Het enige luik van het debat dat in principe openbaar zal plaatsvinden, is het toelichten van enkele moties die ter stemming worden voorgelegd rond de Slachthuissite en de contacten tussen politici en vastgoedontwikkelaars in het algemeen.