© Wim Hendrix

Stadion Berchem Sport

Tribunes achter doel na dit seizoen afgebroken

De twee niet overdekte tribunes in het stadion van Berchem Sport op het Rooi worden volgend jaar, na afloop van het huidige voetbalseizoen, gesloopt.

pvdp

De supporters van Berchem Sport kunnen maar beter hun fototoestel meebrengen naar één van de volgende thuiswedstrijden. Want na het einde van dit voetbalseizoen worden twee van de vier tribunes gesloopt.

Het gaat om de niet-overdekte tribunes achter de beide doelen. Die worden al jaren niet meer gebruikt en zijn in slechte staat. “De hoofdtribune en de kleinere er recht tegenover blijven voorlopig behouden”, zegt de schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).

Geld gereserveerd

Als alles volgens plan verloopt, moeten de tribunes achter de doelen tegen de start van het nieuwe seizoen verdwenen zijn. De vrijgekomen gronden worden voorlopig niet gebruikt en zullen omwille van het uitzicht en de veiligheid ‘gefatsoeneerd’ worden. Het stadsbestuur heeft enkele maanden geleden al 300.000 euro gereserveerd voor de sloopwerken aan het oude stadion.

De sloop van de twee niet overdekte tribunes maakt deel uit van een grondige vernieuwing van het verouderde stadion. Daarvoor zal het stadsbestuur dit en volgend jaar 3 miljoen euro uittrekken. Met dat geld zal onder meer de nieuwe hoofdtribune gebouwd worden. Een precieze datum daarvoor is er nog niet. Maar zowel het stadsbestuur als de clubleiding mikken op 2019.

Een nieuwe hoofdtribune is slechts één onderdeel van de plannen. Er ligt een “groeiscenario” op tafel om op termijn het stadion volledig te vernieuwen. Als het nieuwe stadion er staat, zal de capaciteit dalen van de 13.000 huidige plaatsen naar 4.000 plekken.

MEER OVER Berchem Sport

Aangeboden door onze partners

MEER OVER VOETBAL