N-VA-opmars maakte Vlaamse Kamerleden minder politiek ervaren dan Franstaligen

Partijvoorzitter N-VA Bart De Wever Foto: BELGA

N-VA-opmars maakte Vlaamse Kamerleden minder politiek ervaren dan Franstaligen

Print
Brussel -

De Nederlandstalige Kamerleden zijn doorgaans minder politiek ervaren dan hun Franstalige collega’s. Dat blijkt uit een studie van CRISP, het Franstalige onderzoekscentrum voor socio-politiek. Het verschil is volgens de onderzoekers “minstens gedeeltelijk” te verklaren door de opmars van N-VA in de Kamer na de verkiezingen van mei 2014.

Nederlandstalige en Franstalige parlementsleden in ons land zijn over het algemeen erg vergelijkbaar qua profiel. De meeste zijn relatief ‘elitair’ te noemen: ze hebben hogere studies gevolgd - vaak in de rechten -, zijn mannen tussen 35 en 54 jaar, en er zitten opvallend weinig arbeiders of landbouwers tussen.

Toch zijn er enkele verschillen tussen beide taalgroepen. Zo zit het genderevenwicht bij de Nederlandstaligen iets beter (54 procent is man, tegenover meer dan 60 procent aan Franstalige kant) en zijn ze ook iets jonger.

Het belangrijkste verschil zit hem in politieke ervaring, vooral dan in de federale Kamer. Aan Franstalige kant had iets minder dan een derde van de Kamerleden al een job in de politiek voor zijn of haar eerste politieke mandaat. Bij de Nederlandstaligen is dat maar 18,4 procent. Die verschillen zijn volgens de onderzoekers van CRISP “minstens gedeeltelijk” toe te schrijven aan de verkiezingsoverwinning van N-VA in mei 2014, waardoor die partij plots een heel pak meer parlementsleden mocht afvaardigen, vaker dan bij andere partijen mensen zonder politieke ervaring.

Dat de parlementsleden aan Nederlandstalige kant minder politieke ervaring hebben dan de Franstaligen, betekent trouwens niet dat er aan Vlaamse kant minder aan cumul wordt gedaan. Van alle Kamerleden uit het noorden van het land heeft slechts 16,1 procent geen enkel lokaal mandaat, ongeveer vergelijkbaar met de situatie aan Franstalige kant. Wel zijn er bij de Franstaligen een pak meer burgemeesters: 47,6 procent van de Kamerleden draagt ook de burgemeestersjerp, tegenover ongeveer een kwart van de Nederlandstaligen. Bij ons zijn er dan wel weer meer schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-voorzitters.

(belga)

.

Nu in het nieuws