© BELGA

Supertrucks toegelaten op alle Vlaamse snelwegen

Supertrucks, ook wel ecocombi’s genoemd, zullen binnenkort niet meer beperkt zijn tot één welbepaald traject in Vlaanderen, maar zullen vrij kunnen rondrijden op een “basisnetwerk” van wegen, waaronder alle snelwegen. Dat staat in het ontwerp van besluit van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) over het tweede proefproject met supertrucks.

Het eerst proefproject voor langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s), zoals ze officieel heten, werd in juli 2014 opgestart. Er rijden echter nog maar twee supertrucks rond in Vlaanderen, vooral omdat de vergunningsvoorwaarden erg streng zijn. Zo mogen ze elk maar op één vast traject rijden.

Voor het tweede proefproject worden de voorwaarden versoepeld. Minister Weyts wil een basisnetwerk van wegen aanbieden, waarover alle vergunde supertrucks kunnen rijden. “Het basisnetwerk is initieel beperkt tot de autosnelwegen en enkele wegen binnen de havengebieden”, zo staat in het ontwerp van besluit.

Daarnaast zijn er zogenoemde aantakkingstrajecten. Dat zijn de wegen tussen het basisnetwerk en het vertrekpunt of de bestemming van het transport. Die trajecten worden beoordeeld met een systeem van strafpunten (op basis van bijvoorbeeld afstand, kruispunten, rotondes ...). Als die beoordeling gunstig is, worden ze toegevoegd aan het basisnetwerk en worden ze voor alle vergunde supertrucks beschikbaar.

In het tweede proefproject zullen ook grensoverschrijdende LZV-transporten mogelijk zijn. Het is de bedoeling dat het van start gaat op 1 januari 2018, voor 7 jaar.

Het ontwerp van besluit kreeg eind oktober principiële goedkeuring van de Vlaamse regering. Het ligt nu bij de Raad van State voor advies.