Scholen met veel kansarme kinderen niet slechter voor schoolresultaten

Foto: FRED DEBROCK

Scholen met veel kansarme kinderen niet slechter voor schoolresultaten

Print

Scholen waar veel leerlingen een lage sociaaleconomische status hebben of een allochtone achtergrond – ook wel concentratiescholen genoemd – zijn even goed als andere scholen. Dat concludeert docente onderwijskunde Griet Vanwynsberghe (Vives) in een doctoraat voor de KU Leuven.

Zij onderzocht de carrières van ruim 10.000 leerlingen. “Een leerling die naar een concentratieschool gaat, ervaart daar op lange termijn geen nadeel van, bijvoorbeeld als we kijken naar de prestatie op wiskunde of het studietraject dat ze afleggen in het secundair onderwijs.”

Dat leerlingen uit concentratiescholen nog steeds slechter presteren in het secundair onderwijs, ligt dus niet aan hun oude basisschool, wel aan andere factoren zoals hun sociaal-economische achtergrond, klinkt het.

“Uit dit onderzoek blijkt dat ouders geen schrik mogen hebben om voor een concentratieschool te kiezen”, aldus Vanwynsberghe.

.

Nu in het nieuws