Nog niets beslist: zaak-Puigdemont uitgesteld

Foto: REUTERS

Nog niets beslist: zaak-Puigdemont uitgesteld

Print

Het Brusselse parket heeft zonet aan de raadkamer gevraagd om de Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) tegen Carles Puigdemont en zijn vier collega-ministers uitvoerbaar te verklaren voor een deel van de hen ten laste gelegde feiten. De raadkamer buigt zich over de vraag van Spanje maar voorlopig werd nog niets beslist. De verdediging pleit pas op 4 december.

De Spaanse overheid vaardigde begin november een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen Carles Puigdemont en vier Catalaanse ministers op beschuldiging van rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Vrijdagmiddag verschenen Puigdemont, Maria Serret, Antoni Comin, Llius Puig en Clara Ponsati voor de raadkamer in Brussel, waar het aanhoudingsbevel ten gronde is behandeld.

De procureur vroeg de overlevering van de vijf betrokkenen, maar de raadkamer besliste om zich nog niet uit te spreken. Op 4 december pas zullen de advocaten van Puigdemont en vier van zijn ministers de zaak bepleiten.

Nog niets beslist: zaak-Puigdemont uitgesteld
Foto: BELGA

Ingang voor gedetineerden

Bij aanvang kozen Puigdemont, zijn ministers en de advocaten ervoor om niet langs de gebruikelijke ingang naar binnen te gaan in het justitiepaleis. De massale aanwezigheid van de pers werd als oorzaak aangeduid. Naar alle waarschijnlijkheid werden ze via de ingang voor de gedetineerden het paleis binnengebracht.

Pas na meer dan een uur was de kogel door de kerk. Noch Puigdemont noch de andere ministers wilden na afloop enige verklaring afleggen of voor de camera’s verschijnen. Het waren de advocaten die communiceerden met de aanwezige pers.

Samenzwering van ambtenaren

“Wij kunnen schriftelijk antwoorden op de vragen die de procureur vandaag heeft gesteld”, klonk het via de advocaten. “Naar Belgisch recht is er overigens geen sprake van corruptie. Dat is door de procureur bevestigd. Er is wel sprake van samenzwering van ambtenaren, maar daarvoor is de overlevering niet mogelijk.”

MEEST RECENT