Van Besien: “Vlaamse regering laat het hangen in Oosterweeldossier”

Print

Groen- en Samenboegbeeld Wouter Van Besien gaat bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) aan de tand voelen over het Oosterweeldossier. Volgens Van Besien laat de Vlaamse regering het hangen. “Er gebeurt te weinig door de Vlaamse regering. We willen dat de regering investeert in openbaar vervoer.”

“De Vlaamse regering laat het hangen en faalt in de engagementen die ze genomen heeft. Het eerste pijnpunt is de modal shift. We moeten meer mensen op de trams, in bussen en meer mensen op de fiets krijgen, maar dat vergt investeringen en plannen”, zegt Van Besien.

“Er moeten dringend tekeningen gemaakt worden voor Oosterweel-light, en voor de overkapping van de Ring. En de financiering is een totaal zwart gat.” Van Besien wil dat de Vlaamse regering zich herpakt en investeert in meer openbaar vervoer.

‘Niet elders besparen’

Het Rekenhof plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de Vlaamse begroting. Het hof blijft bijvoorbeeld vragen hebben bij de manier waarop de Vlaamse regering het Oosterweel-project in rekening brengt. De regering besliste eerder al de bouwkosten van het project uit de begrotingsdoelstelling te houden.

Voor 2018 gaat het nog om een bedrag van 76 miljoen euro, maar de komende jaren loopt dat op tot 600 miljoen euro en meer. De regering schermt daarbij altijd met het achterliggende terugverdienmodel, de omvang en het strategische belang van het project. Volgens het Rekenhof blijft het onzeker of Europa die aanpak zal goedkeuren.

“We willen dit project, dat broodnodig is voor de Vlamingen en de mobiele en logistieke toekomst van Vlaanderen, zo snel mogelijk realiseren”, reageerde N-VA-fractieleider Matthias Diependaele gisteren. “Maar we gaan daarvoor niet ergens anders besparen en investeringen in het welzijn, het onderwijs, enzovoort, van de Vlaming terugschroeven.”

“Het rapport van het Rekenhof bevestigt andermaal dat de regering-Bourgeois woord houdt en een sterk begrotingsbeleid voert”, concludeert de N-VA’er. “Het Rekenhof bevestigde uitdrukkelijk dat sinds 2016 de Vlaamse begroting structureel in evenwicht is. Dat terwijl we ook stevig investeren in de welvaart van Vlaanderen. De opmerkingen die het hof maakt zijn vooral van technische aard.”

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring