Bewoners, handelaars en marktkramers gekant tegen geplande keerlus tram 9

Buurtbewoners van de Boekenberglei, de Drakenhoflaan en de Gitschotellei dienden gisteravond 150 protestbrieven in bij het districtsbestuur. Ze zijn niet te spreken over de geplande aanleg van een nieuwe keerlus voor tram 9 in hun buurt.

elien van wynsberghe

De huidige keerlus ter hoogte van eindhalte Eksterlaar (Dascottelei) is niet geschikt voor grote tramstellen en bovendien gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker. Daarom komt er een nieuwe keerlus die door de Drakenhoflaan, de Gitschotellei en de Boekenberglei zal lopen. Maar dat is tegen de zin van de buurtbewoners, lokale handelaars en marktkramers. Zij dienden gisteravond 150 protestbrieven in bij het districtsbestuur.

“Er zijn serieuze nadelen verbonden aan het inplanten van de keerlus op deze plek”, zegt bewoner Wim Gevers. “Zo telt de Boekenberglei veel oude eiken. We vrezen dat die zullen sterven, onder meer door de trillingen van de voorbijrijdende trams.”

Maar er is meer. “We hebben op dit ogenblik onvoldoende garantie dat het aantal parkeerplaatsen behouden zal blijven. Bovendien zal de aanleg van de lus de wekelijkse markt verhinderen.” En ook de winkeliers vrezen dat ze grote hinder zullen ondervinden van de werken.

“Daarom kiezen we voor een alternatieve keerlus”, zegt Gevers. “De tram kan bijvoorbeeld doorgetrokken worden tot aan het Wijnegem Shopping Center. De sporen liggen er al en voor de buurt zou dit een grote meerwaarde betekenen.”

Volgens Tom Van de Vreken, de woordvoerder van De Lijn in Antwerpen, is dat voorstel echter niet haalbaar. “Dat zou betekenen dat er op die lijn dagelijks 1.120 kilometer extra moet worden afgelegd en er dus extra tramstellen en extra personeel moeten worden ingezet. Daar is geen budget voor. Bovendien rijden er al twee trams en vier bussen tot aan Wijnegem Shopping Center.”

De bewoners overhandigden hun protestbrieven gisteren aan districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) en districtsschepen van Publiek Domein Freddy Lorent (Open Vld). “We zullen rekening houden met de opmerkingen in de verdere analyse van de plannen”, laat Sekeris weten. “Maar het district Deurne, Borgerhout, de stad Antwerpen en De Lijn zijn het wel eens over de voorgestelde locatie van de keerlus. Wij stelden als voorwaarden dat er noch aan de bomen in de Boekenberglei noch aan de huidige parkeerbalans mag geraakt worden. Verder moet er een goede afwerking van het verkeer zijn voor voetgangers, trappers, auto’s en het openbaar vervoer.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners