STANDPUNT
Kris Vanmarsenille
Hoofdredacteur
“Er dreigt een complete polarisatie na het nieuws over Bart De Pauw”

Foto: BELGA

“Er dreigt een complete polarisatie na het nieuws over Bart De Pauw”

Print

Bart De Pauw is door de VRT de laan uitgestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag. De naam is in Vlaanderen groot nieuws, een ontslag wegens intimiderend seksueel gedrag komt de jongste maanden wel vaker voor. De getuigenissen van vrouwen tegen Hollywood-producer Harvey Weinstein, het daaropvolgend ontslag van deze machtige man en de oprichting van de hashtag Me Too hebben duizenden vrouwen wereldwijd ertoe aangezet om te getuigen over grensoverschrijdend gedrag van mannen. Die getuigenissen kwamen vooral uit de film-, televisie- en theaterwereld.

In Vlaanderen hadden eerder al enkele actrices getuigd over het gedrag van regisseurs en gevierde acteurs, maar daarbij werden geen namen genoemd. Nu heeft de VRT geoordeeld dat “het gedrag van Bart De Pauw niet strookt met de integriteitswaarden die voor de VRT essentieel zijn”.

Bart De Pauw zelf zegt dat hij nooit iemand heeft willen kwetsen, dat hij een grappenmaker is, een flirter misschien, maar meer niet. En wellicht meent hij dat oprecht. Het is een terugkerend verhaal. Mannen die jarenlang een ster zijn, die succes op succes stapelen en die zo macht verwerven, kunnen vaak niet meer helder oordelen over wat mag en wat niet. Ze zijn in alle omstandigheden de beste en ze worden omringd door mensen die dat ook willen worden, en die door die ambitie kwetsbaar zijn.

Jarenlang werd het in de film- en televisiewereld gedoogd dat machtige mannen schunnige praat verkochten en handtastelijk waren of seksueel getinte berichten verstuurden. Slachtoffers zwegen, uit angst voor hun carrière en uit angst om niet geloofd te worden. De zaak-Weinstein heeft daarin verandering gebracht. Niet alleen durven steeds meer slachtoffers getuigen, steeds meer bedrijven grijpen ook in. Gedrag dat jarenlang door de vingers werd gezien, wordt nu niet meer gedoogd. Mannen met macht doen niet meer wat ze willen. Op zich is dat een goede zaak. Machtsmisbruik door seksuele intimidatie is een absoluut verwerpelijke praktijk die het functioneren van een bedrijf en een samenleving onmogelijk maakt.

Maar laat dit alsjeblieft geen heksenjacht worden. Op de sociale media krijgt Bart De Pauw ook veel steun en worden zijn slachtoffers bestempeld als “gefrustreerde actrices”. Er dreigt een complete polarisatie. Na dertig jaar succes je carrière op deze manier moeten beëindigen is hard, maar we gaan ervan uit dat de VRT de zaken grondig heeft onderzocht en dat de aantijgingen ernstig zijn.

Laat dit nu niet de aanleiding zijn om in het wilde weg beschuldigingen te uiten en rekeningen te vereffenen. Het gaat hier om een ernstige zaak: de integriteit van mensen en de strijd tegen machtsmisbruik. Het is kwestie van het hoofd koel te houden, bij de feiten te blijven en de golf waarop we nu leven te gebruiken om tot een betere samenleving te komen, niet tot een met nog meer achterdocht en nog minder respect voor elkaar.