© Joris Herregods

Antwerpse haven noteert 3,3 procent groei in eerste negen maanden

De overslag in de Antwerpse haven blijft groeien. Na negen maanden staat de totale overslag op 167,1 miljoen ton, een stijging van 3,3 procent vergeleken met vorig jaar. Zo meldt het Havenbedrijf Antwerpen maandag.

Containers, de belangrijkste trafiek in Antwerpen, steeg met 3,7 procent tot 91,9 miljoen ton. In standaardcontainers gaat het om een stijging met 3,2 procent tot 7,8 miljoen teu (twenty foot equivalent unit). Het Havenbedrijf stelt dat de containeraangroei er komt door zowel de betere positie van Antwerpen in vaarschema’s van nieuwe allianties, als door nieuw opgestarte lijndiensten.

Een andere sterkhouder, het vloeibaar massagoed, ging er met 2,4 procent op vooruit, tot 54,4 miljoen ton. Ook het conventioneel stukgoed (+7,7 pct, 7,8 miljoen ton ton) en roro (+10,7 pct, 3,7 miljoen ton) stegen aanzienlijk. Droog massagoed zoals kolen en ertsen daalden licht (-0,8 pct).

© Joris Herregods

Verlies in Europa

Wat vaargebieden betreft ging Antwerpen er vooral in Noord-Amerika (+9,5 pct) en het Verre Oosten (+9,3 pct) op vooruit. In Europa, het grootste vaargebied voor Antwerpen, verliest de haven trafiek (-4,5 pct), wat volgens het Havenbedrijf te verklaren valt door een verlies in aanvoer van transhipmentlading.

“Ook dit kwartaal slagen we erin om aansluiting te vinden bij de sterke resultaten van de voorbije maanden, maar ook van de voorbije jaren”, zegt CEO Jacques Vandermeiren. “Antwerpen presteert immers al een tijdje uitstekend in een markt die gekenmerkt wordt door volatiliteit en schommelingen. Als je er in zulke omstandigheden in slaagt je marktaandeel enerzijds te vergroten en anderzijds te behouden, geeft dat vertrouwen voor de toekomst.”

MEER OVER Haven Antwerpen