Mooi herfstweer: tien routes voor de ultieme herfstwandeling

Mooi herfstweer: tien routes voor de ultieme herfstwandeling

Print

Het wordt woensdag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, een rustige en droge najaarsdag met mooie zonnige periode en wat hoge wolkenvelden. Het blijft relatief zacht met temperaturen tussen 9 in de Hoge Ardennen en 13 graden in Vlaanderen. De ideale tijd voor een herfstwandeling in of rond de stad.

Hoboken Polder

In Hoboken Polder vind je een gevarieerd landschap - van polder over moeras tot bos - met maar liefst vijfhonderd verschillende planten. Een vlonderpad helpt je om natte stroken te overbruggen. Kikkers en salamanders stoeien in het water, een reiger staat roerloos tussen het riet. Samengevat: een plek waar je spontaan tot rust komt. Er zijn aangeduide routes tussen 1 en 7,5km.

Praktisch: Starten kan aan de Schroeilaan in Hoboken.

Klein Zwitserland

Klein-Zwitserland in Mortsel is een schoolvoorbeeld van een jong opkomend bos, met een heleboel pioniersplanten, struiken, eiken en berken. Het hele jaar door staat dit gebied garant voor een boeiend planten- en dierenleven, met het fluitenkruid, het boerenwormkruid en de honingklavers als toonaangevende flora. Het Hazelwormpad loopt dwars door Klein-Zwitserland.

Praktisch: Starten kan aan de Wouter Volcaertstraat 44 in Mortsel.

De Kuifeend en de Grote Kreek

Midden in de Antwerpse haven ligt het natuurgebied de Kuifeend en de Grote Kreek. Het is - naast een overwinteringsgebied voor vogels - ook een belangrijke trek- en broedplaats. Omwille van de grote vogelrijkdom is het natuurgebied maar toegankelijk via twee wandelpaden, en na afspraak. Twee kijkhutten maken het mogelijk om de aanwezige vogels van nabij te bekijken.

Praktisch: Wie het gebied wil verkennen, kan terecht bij Natuurpunt. Info: 0475-91.03.16.

Bospolder Ekeren

Graslanden, bos en moeras wisselen elkaar af in de Bospolder van Ekeren. Langs de wandeling liggen twee vogelkijkhutten en een vogelkijkwand. De vogelkijkhut aan de noordwestkant en de vogelkijkwand zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers via de parking aan de Ekerse Dijk en de verharde weg tussen de Bospolder en het Ekers Moeras, Parking Vierkerkenstraat.

Praktisch: Starten kan aan de Einde Vierkerkenstraat in Ekeren.

Museumpark

Het Middelheimmuseum is goed voor dertig hectare park- en tentoonstellingsruimte. Uitblazen kan in het Middelheimkasteel, het kloppend hart van het openluchtmuseum. Het gelijkvloers is een centrale ontmoetingsplek en een informatiepunt met een onthaalbalie, een museumcafé en een museumshop.

Praktisch: Starten kan aan de Middelheimlaan 61 in Antwerpen.

Rivierenhof

Prachtig gebied met ongerept groen. Er zijn wandelingen mogelijk tot 10km, die makkelijk ingekort kunnen worden tot 3,3km, 5km of 6,4 km. Alle trajecten worden bewegwijzerd op het looppad ‘Rivierenhof’.

Praktisch: Starten kan aan de Turnhoutsebaan 232 in Deurne.

Hof van Leysen

Aan de zuidelijke rand van Antwerpen ligt het stadsparkje Hof van Leysen. Het is een populaire ontmoetingsplek voor kinderen, jonge gezinnen en buurtbewoners. Er is ruimte voor natuur en rust, voor sport en spel, voor jong en oud, voor een gezellige babbel of een moment van bezinning.

Praktisch: Starten kan aan de Markgravelei in Antwerpen.

Nachtegalenpark

Het Nachtegalenpark - met de parken Vogelenzang, Den Brandt, het Middelheim en Hortiflora - is goed voor negentig ha groen ten zuiden van de Ring. Je vindt er grote grasvelden, een speeltuin en een klein dierenpark.

Praktisch: Starten kan aan de Floraliënlaan 115 in Antwerpen.

Zandvlakte Linkeroever

De Zandvlakte Linkeroever is het centrale groengebied tussen Zwijndrecht en de Schelde. De wandeling illustreert het gevarieerde karakter van dit gebied en passeert langs de open Middenvijver, het dichtbegroeide Sint-Annabos en het waterrijke gebied van het Rot. Onderweg kruist het pad de Rotbeek, die de drie gebieden met elkaar verbindt.

Praktisch: Starten kan aan de Blancefloerlaan op Linkeroever.

Zuidelijke Kamers

De Zuidelijke Kamers zijn de groene gebieden in de zuidrand van de stad. De wandeling passeert langs verschillende ‘groene kamers’. Vanuit Fort 8 gaat het richting Klaverblad, een gebied met oude bossen. Via het recreatiegebied aan de Moerelei bereik je eerst Fort 7 en vervolgens het Schoonselhof. Via het prachtige Sorghvliedtpark eindig je weer aan het vertrekpunt.

Praktisch: Starten kan aan de hoofdtoegang van Fort 8, Jozef Leemanslaan in Antwerpen.

Extra wandelroutes en -brochures vind je op www.antwerpen.be

Tips om te Doen!