Bond Beter Leefmilieu: “Capaciteitsuitbreiding is nutteloos”

Print
Antwerpen -

De nieuwe verbrandingsoven zal een capaciteit hebben van 190.000 ton per jaar, de huidige installatie verwerkt jaarlijks ongeveer 140.000 ton. Volgens Bond Beter Leefmilieu heeft zo’n capaciteitsuitbreiding en de investering die daaraan vast hangt geen zin. “Vorig jaar werd een nieuw uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM goedgekeurd. Daarin staat dat de hoeveelheid restafval per burger tegen 2022 moet dalen van 157 naar 141 kilogram. Het vergelijkbare restafval van bedrijven moet dalen met 15%. In totaal berekenen we dat het restafval van bedrijven en huishoudens dus moet minderen met ongeveer 195.000 ton tegen 2022, wat zelfs meer is dan de totale capaciteit van de nieuwe verbrandingsoven. Ook in 2022 zou de nieuwe verbrandingsoven in werking moeten zijn. De capaciteit moet dus dalen. Wij zien, met de cijfers in het achterhoofd, niet in waarom er een nieuwe verbrandingsoven moet gebouwd worden met meer capaciteit”, zegt Olivier Deys, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu.

Zero Waste

De nieuwe verbrandingsoven zou wel minder vervuilend zijn dan de huidige. “Toch moet de nadruk liggen op het hergebruiken van materialen en niet op het verbranden ervan. De negatieve effecten van de verbranding blijven groter. In plaats van 175 miljoen euro te investeren in een verbrandingsoven, zou de intercommunale beter ­radicaal inzetten op het verminderen van de hoeveelheid restafval. Veel steden in Europa hebben zich al aangesloten bij het idee van zero waste. Er ligt een enorme kans voor Antwerpen en omliggende gemeenten om die voortrekkersrol in de circulaire economie op te nemen”, klinkt het nog bij de Bond Beter Leefmilieu.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio