© RR

Kerkenplan voor vier Putse kerkgebouwen goedgekeurd

De bevoegde instanties keurden recent het kerkenplan voor de vier kerken op Puts grondgebied goed. Dat was nodig om de subsidies voor de kerkgebouwen veilig te stellen.

Kristof Van Rompaey

De Vlaamse Overheid stemde al in 2013 een decreet dat gemeenten verplichtte om een kerkenplan op te stellen. Puts schepen van Financiën Bert Rousseau (N-VA) zat daarvoor samen met het bisdom Antwerpen, de vier kerkfabrieken en de verschillende parochieteams. “We namen de visie van de parochiale eenheid Mozes, waartoe Putte en Heist-op- den-Berg behoren, over”, luidt het. “Dat betekent dat de vier kerken in de nabije toekomst blijvend gebruikt worden voor erediensten. Ook het gebruik voor concerten, tentoonstellingen en andere geschikte activiteiten blijft mogelijk.”

Concreet vrijwaart het huidige Putse kerkenplan de lopende subsidieaanvraag voor de renovatie van het interieur van de kerk van Beerzel. “Ook kunnen we nu subsidies aanvragen voor de dringende herstellingswerken aan het dak van de kerk van Grasheide. Met dit kerkenplan is het fundament gelegd voor de toekomst. Elke legislatuur wordt het herzien en is een aanpassing van de visie mogelijk. Ook de nodige instandhouding- en renovatiewerken worden er dan in opgenomen. Op basis daarvan worden de financiële meerjarenplannen gebaseerd."

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio