Katholieke Kerk investeert in klimaatvriendelijke toekomst

Foto: blg

Katholieke Kerk investeert in klimaatvriendelijke toekomst

Print

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben de wereldleiders zich geëngageerd om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde “flink onder de 2 graden Celsius te houden”, een engagement waartoe ook de katholieke Kerk wil bijdragen. In een nieuwe engagementsverklaring die dinsdag bekend wordt gemaakt, vragen de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken investeringen in fossiele brandstoffen in de komende jaren te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.

“De opwarming van de aarde beteugelen zoals het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 voorziet, kan enkel als er snel een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen en als meer dan 80 procent van de gekende voorraden aan steenkool, olie en gas ondergronds blijven”, zegt Karel Malfliet, stafmedewerker van Ecokerk, een door de bisschoppen opgerichte deelwerking van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Malfliet juicht dan ook het engagement van de Belgische bisschoppen toe, die daarmee ingaan op een oproep van Ecokerk en Oikocredit, de grootste christelijke sociale investeringsorganisatie wereldwijd. “Deze beslissing is een sterk signaal en een positieve keuze om vanuit de eigen geloofsovertuiging de samenleving van morgen mee vorm te geven”, aldus Malfliet.

Concreet beslisten de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen, waarmee hun bisdommen samenwerken, te vragen in hun investeringen de voorkeur te geven aan bedrijven die naar een duurzame energietoekomst streven, aan bedrijven die zorgen voor meer gebruik van duurzame energiebronnen en aan bedrijven en projecten die de vraag naar energie verminderen en die efficiënt energiegebruik bevorderen. “In de komende jaren”, zo luidt het verder, “moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie.”

Ook een aantal met de katholieke Kerk verbonden organisaties ging in op de oproep en neemt eenzelfde engagement op als dat van de bisschoppen: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen, het Vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen, de Missionarissen van Scheut, de Abdij OLV van Nazareth, de Zusters van Maria, de Salvatorianen, de Zusters van de Bermhertigheid Jesu, de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven en het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Zij sluiten zich aan bij de internationale divestment/investment-campagne van de Global Catholic Climate Movement die op woensdag 4 oktober, het feest van de Heilige Franciscus, een lijst publiceert van katholieke instellingen in de verschillende continenten die de voorbije maanden eenzelfde beslissing namen.

Nu in het nieuws