© BELGA

Open Vld: “Pensioen van langdurige werklozen moet dalen”

De discussie over het pensioen van ­werkloze 55-plussers is nog maar net gaan liggen, of Open VLD lanceert alweer een nieuw voorstel. “Om de kloof te vergroten tussen wie werkt en wie niet werkt, moeten de minimale pensioenrechten voor langdurig werklozen verder dalen”, zegt Kamerlid Vincent Van ­Quickenborne. Tot ongenoegen van ­bevoegd minister Bacquelaine.

Pieter Lesaffer

“Werken moet lonen”, vindt de regering-Michel, en dus moeten mensen die werken ook een duidelijk hoger pen­sioen krijgen dan werklozen. Dat was ook de filosofie achter het omstreden idee om werkloze vijftigplussers al na één jaar te laten terugvallen op een minimale pensioenopbouw. De pensioenspecialist van Open VLD, Vincent Van Quickenborne, had dat deze zomer ook zo verdedigd. Maar uitgerekend zijn voorzitster Gwendolyn Rutten boorde dat enkele weken geleden de grond in.

Nu de hele heisa daarrond is gaan liggen, komt Van Quickenborne met een nieuw voorstel om werklozen nóg minder pensioenrechten te geven. Voor alle duidelijkheid niet de ­50-plussers, maar iedereen onder de 50 die langdurig werkloos is.

“Nu bedraagt het minimumrecht waarop je na een jaar werkloosheid terugvalt, 1.950 bruto per maand”, zegt Van Quickenborne. Je bouwt als werkloze dus vanaf dan verder pen­sioen op alsof je 1.950 euro bruto per maand verdient. “In ons voorstel zakt dat bedrag doorheen de jaren. De eerste twee jaar blijven nog gelijk (eerste jaar gelijkgesteld aan laatste loon, tweede jaar 1.950 euro, nvdr.), maar vanaf dan gaat het degressief naar beneden tot 70 procent van dat minimumrecht. Dat komt dan neer op 1.362 euro bruto per maand. Dat is het minimum.” Een inschatting van de opbrengst heeft hij niet, maar het zou een substantiële bijdrage zijn aan de afgesproken besparingen.

Op de werkloosheidsuitkering zelf heeft het voorstel geen enkele impact, enkel op het pensioen dat daar later tegenover staat. Van Quickenborne gaat zelfs verder en wil het recht op een minimumpensioen beperken tot twaalf jaar werkloosheid. Wie langer werkloos is, kan geen aanspraak meer maken op dat minimumpensioen.

Solidariteit

N-VA schaart zich bij monde van Kamerlid Jan Spooren achter elk voorstel dat de pensioenrechten van werklozen doet afnemen in de tijd. “We hebben zelf ook al voorstellen in die richting gedaan”, zegt Spooren. Maar regeringspartij CD&V verzet zich tegen een dergelijke maatregel, die volgens Kamerleden Sonja Becq en Stefaan Vercamer “het solidariteitsprincipe ondergraaft”.

Ook pensioenminister Bacquelaine (MR), nochtans even liberaal als Van Quickenborne, ziet het voorstel niet zitten. “Want daarmee worden net de zwaksten in de samenleving het meest geraakt”, laat hij via zijn woordvoerder weten.

Nu alleen nog afwachten wat Open VLD-voorzitster Rutten ervan vindt.

MEER OVER Open VLD