© Valua Vitaly - Fotolia

Groenen: "Maak verbod op borstvoeding strafbaar"

De groene Kamerfractie heeft een wetsvoorstel ingediend dat een verbod op het geven van borstvoeding strafbaar maakt wegens discriminatie. Ecolo en Groen willen daarmee dat België het voorbeeld van andere landen volgt en bovendien een antwoord biedt op internationale en Europese aanbevelingen.

rdc

Het geven van borstvoeding bij de geboorte hinkt in ons land achterop ten opzichte van andere Europese landen. Vlaanderen en de Franse Gemeenschap tekenen respectievelijk voor een aandeel van 77 en 73,8 procent, terwijl Noorwegen bijvoorbeeld goed is voor 99 procent, Denemarken voor 98 procent en Nederland voor 88 procent. Nochtans, zeggen de indieners van het wetsvoorstel, is het geven van borstvoeding volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de beste manier om een boreling de noodzakelijke voedingsstoffen te geven.

De groenen zeggen respect te hebben voor de vrije keuze van vrouwen om al dan niet borstvoeding te geven. Ze willen niettemin de vrouwen steunen die dat wel doen. Sommige cafés en winkelcentra hebben aangepaste ruimtes voor borstvoeding, maar dergelijke initiatieven blijven een uitzondering. Het gebeurt ook dat vrouwen - al dan niet expliciet - een reprimande krijgen wanneer ze de borst geven, worden gevraagd ermee op te houden of zelfs moeten ophoepelen. Het Franstalige expertisecentrum CERE stelde in 2015 dat elk etablissement de mogelijkheid heeft borstvoeding te verbieden.

Voorbeeld volgen

Zwangere vrouwen en moeders zijn beschermd door de antidiscriminatiewet van 2007, maar vrouwen die borstvoeding geven zijn dat op zich niet. In een evaluatierapport over die wet, dat op 4 oktober in de Kamer wordt voorgesteld, schuift het Centrum voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen borstvoeding naar voren als criterium voor discriminatie. Daardoor zouden die vrouwen beschermd zijn tegen elke vorm van discriminatie of ongewenst gedrag bij de toegang tot goederen en diensten, de arbeidsrelaties, de deelname aan economische, sociale, culturele of politieke activiteiten.

België zou daarmee het voorbeeld volgen van andere landen. Groot-Brittannië nam gelijkaardige maatregelen in 2010, terwijl in Canada ruimtes voor borstvoeding werden voorzien in supermarkten en winkelcentra. Het burgerlijk wetboek van Californië schrijft dan weer voor dat een vrouw in elke publieke ruimte borstvoeding mag geven. De groenen beseffen dat een wet alleen niet zal volstaan. Er is volgens hen ook nood aan sensibilisering.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER