© JHS

“De lucht in een auto is gevaarlijk”: dit zijn de gevolgen van stikstofdioxide

De Antwerpse Craeybeckxtunnel, waar dagelijks duizenden auto’s passeren, spant de kroon als het om uitstoot gaat. Maar ook de Meirbrug, de Carnotstraat en de Turnhoutsebaan in Borgerhout halen belabberde resultaten op vlak van NO² ofwel stikstofdioxide. Nochtans is blootstelling aan NO² niet zonder gevaar.

“Met een meettoestel in een kinderzitje op de achterbank zijn we de baan opgegaan langs een parcours met veel scholen en doorgaand verkeer. Het gemiddelde van de hele rit is bijna 50 microgram per kubieke meter, de Craeybeckxtunnel geeft de hoogste waarden aan”, zegt Joeri Thijs, die voor Greenpeace het onderzoek leidt.

Naast langdurige blootstelling, kunnen ook korte episodes van hoge concentraties schadelijke gezondheidseffecten hebben, tonen onderzoeken aan. “De resultaten bevestigen helaas onze vermoedens: de lucht in een auto is gevaarlijk”, zegt Thijs.

Wat zijn de gezondheidseffecten van stikstofdioxide?

  • Bij ouders die lange tijd in gebieden woonden met een grote blootstelling aan NO², hebben de kinderen gemiddeld een lager geboortegewicht. Ze komen vaker met complicaties ter wereld en presteren minder goed op cognitieve tests.
  • Voor elke toename van het NO²-niveau met 10 microgram per kubieke meter (gemiddeld per jaar), verwacht de WHO een toename van het aantal ziekenhuisopnames wegens ademhalingsproblemen met 1,8 procent, en dat over alle leeftijdsgroepen heen. Het risico op astma stijgt bij dezelfde toename met 15 procent bij kinderen.
  • De blootstelling aan NO² kan niet alleen een hogere bloeddruk geven, maar kan ook leiden tot bloedklonters en zelfs hartstilstand. 6 procent van alle hartaanvallen zou te wijten zijn aan luchtvervuiling.
  • Luchtvervuiling is bovendien een belangrijke oorzaak van kanker. Langdurige blootstelling aan fijn stof en NO² verhoogt de kans op longkanker gevoelig.

Vastgoed

Jobs in de regio