Illegale bouwvakkers betrapt bij Ter Dilft

Foto: Guy Delforge

Illegale bouwvakkers betrapt bij Ter Dilft

Print
Bornem -

Tijdens een controle

van de sociale inspectie op de werf van

het Bornemse cultuurcentrum Ter Dilft bleek dat er enkele mensen illegaal aan het werk waren. Dat meldde Wim Verheyden (Vlaams Belang) gisteravond op de gemeenteraad.

Drie weken geleden viel de sociale inspectie binnen op de werf van cultuurcentrum Ter Dilft op de Sint-Amandsesteenweg. Het ging om een vrij omvangrijke controle en zodra de inspecteurs op de werf arriveerden, renden enkele bouwvakkers weg. Er werden vijf mannen gevat, Brazilianen die zonder geldige verblijfsvergunning in ons land waren. Ze zouden met vervalste Portugese paspoorten aan werk geraakt zijn.

“Ik vind dat opmerkelijk omdat de gemeente in de bestekken duidelijk gewag maakt van sancties”, reageerde Wim Verheyden. “Zo moet een firma die illegalen tewerkstelt zich met onmiddellijke ingang onthouden de plaats van uitvoering nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven.”

“Ik vraag me af of de gemeente wel controle kan uitoefenen op de tewerkstelling van werknemers op de gemeentelijke werven”, stelt Verheyden. Hij wou ook weten of er sancties getroffen werden tegenover de firma die de illegalen heeft tewerkgesteld en of er gevolgen kunnen zijn voor de gemeente.

Het gemeentebestuur van Bornem vindt het vervelend dat er illegale tewerkstelling was op de werf van Ter Dilft, maar zegt dat de aannemer weinig te verwijten valt. “Het ging om mensen die werkten in dienst van een onderaannemer van een onderaannemer die bouwvakkers haalde bij een interimbureau”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Hoofd. “De aannemer registreerde de mannen zoals het hoort, hij kon niet weten dat de mannen valse Portugese paspoorten gebruikten.”

“We hebben zowel aan de hoofdaannemer als aan de onderaannemers nog eens gevraagd om toch goed in het oog te houden wie ze op de werf laten werken”, zegt Hoofd. Die bevestigde nog eens dat de gemeente en de hoofdaannemer in deze zaak vrijuit gaan.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio