Zone Noord-Oost: “De ringruimte moet de culturele diversiteit van het stadsleven reflecteren”

Het Rebuild By Design project voor de wederopbouw na orkaan Sandy in de regio rond New York vormde de inspiratie voor de aanpak van de intendant. Binnen Rebuild By Design werkte Alexander D’Hooghe met zijn bureau ORG een ontwerp uit voor de New Meadowlands, een waterrijk gebied waar de grote uitdaging zat in het verzoenen van ecologische en economische ruimteclaims. Dit project wordt nu verder uitgewerkt. Foto: RR

Zone Noord-Oost: “De ringruimte moet de culturele diversiteit van het stadsleven reflecteren”

Merksem -

Het ontwerpteam voor zone Noord-Oost is samengesteld uit ORG, Common Ground, Deltares en Arup. Matthias Blondia van ORG legt uit wat voor het team van de intendant de grootste uitdagingen zijn voor deze zone.

.Zone Noord-Oost wordt in handen genomen door het team van de intendant, opgebouwd rond ORG, het ontwerpbureau van Alexander D’Hooghe. Vanwaar deze keuze?

We werken al anderhalf jaar met dit team ...

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Over de ring