© Paul Kline

Directeurs basisonderwijs vrije net stellen alternatief puntensysteem voor

De Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs (DCBaO), een belangenvereniging van directeurs in het basisonderwijs van het vrije net, heeft er nog maar eens op gehamerd dat een 15 jaar oude eis van hen dringend moet worden ingelost, namelijk de vraag naar meer omkadering voor de directeurs basisonderwijs. De DCBaO stelt een alternatief puntenberekeningssysteem voor waarbij per kind in de scholengemeenschap twee punten worden toegekend.

De vereniging stelt voor om de totale beleidsploeg (directiefuncties inbegrepen) te berekenen op het niveau van de scholengemeenschap, en dit op basis van het aantal leerlingen en niet meer op basis van het aantal instellingsnummers en leerlingen per school. Als er per kind in de scholengemeenschap twee punten worden toegekend, kunnen er drie categorieën aan personeel worden ingezet: namelijk leden van de leidinggevende en beleidsvoerende ploeg directeurs en stafmedewerkers, leden van de pedagogische ploeg (zorgcoördinatoren, ict-coördinatoren, mentorcoaches die beginnende leraren begeleiden) en leden van de administratief-organisatorische ploeg (administratieve medewerkers, boekhouders en klusjesmannen). De vereniging vindt dat het aan de scholengemeenschappen toekomt om te bepalen hoeveel punten er per ploeg worden ingezet in functie van de plaatselijke behoeften.

De DCBaO wijst er ook op dat er nog altijd niets gedaan is aan de gevraagde gelijkschakeling van lonen van directeurs, ondanks beloftes in die zin van vijf verschillende politieke partijen.

Het recente voorstel van Lieven Boeve en Raymonda Verdyck, de toplui van respectievelijk Katholiek Onderwijs Vlaanderen en gemeenschapsonderwijs GO!, om te werken met een mandatensysteem wordt door de DCBaO afgewezen. “We willen niet dat er aan de vaste benoeming wordt geraakt”, aldus Lieven Verkest, “en bijkomend nadeel is dat zo een mandaat niet meetelt bij de pensioenberekening.”

Al sinds minister Marleen Vanderpoorten (Open Vld) minister van Vlaams Onderwijs was, vraagt de belangenvereniging naar een betere omkadering. Steeds waren er beloftes, van de ministers Frank Vandenbroucke (sp.a), Pascal Smet (sp.a) en ook van huidig minister Hilde Crevits (CD&V). “Ze heeft een nieuw onderzoek gevraagd tegen 18 februari 2018 naar de werkdruk en taakbelasting”, aldus Verkest. “Ons niet gelaten, maar eigenlijk zijn er al talloos veel dergelijke onderzoeken gebeurd, van de OESO tot een recent onderzoek van prof. Geert Devos toe. Ook dit onderzoek zal weer uitwijzen wat we al lang weten, namelijk dat de directeurs bezwijken onder de werkdruk. Dat blijkt trouwens ook uit het grote verloop in die functie. In het nieuwe schooljaar zullen in vier op de tien scholen nieuwe directeurs aantreden. Vraag is hoelang ze het zullen uithouden, als de omkadering niet verbetert.”

In hun halfjaarlijks rapport voor de Vlaamse minister van Onderwijs ten slotte geeft de DCBaO aan minister Crevits een 8 op 10 omdat ze in haar ‘communicatie’ de problematiek erkent, maar op het vlak van de ‘realisaties’ krijgt de minister een 4 op de 10 op het rapport, omdat de concrete realisaties om er iets aan te doen uitblijven. Toch zegt de vereniging van directeurs van het katholiek basisonderwijs dat ze “hoopvol” blijven dat de leerling in de nabije toekomst een betere score haalt.

(belga)