© AFP

Hoe Harvey uitgroeide tot een “monsterstorm”: al één meter regen gevallen in Houston

De impact van de passage van orkaan Harvey is de ergste ooit. Opvallend, want de orkaan werd inmiddels al afgezwakt tot een tropische storm. Hoe het komt dat Harvey zo lelijk huishoudt? Dat komt vooral door de enorme hoeveelheid regen en het feit dat de orkaan over land trok.

adm

De beelden liegen er niet om. Orkaan Harvey is afgezwakt tot een tropische storm, maar Houston staat blank, mensen waden er tot aan het middel door het water en intussen vielen er al twee dodelijke slachtoffers. Het toonaangevende NWS (National Weather Service) spreekt van “de ergste storm ooit” en zelfs president Trump noemt de storm “historisch”. Hoe kan ‘maar’ een tropische storm zo vernietigend uithalen?

“Een orkaan an sich is normaal voor deze tijd van het jaar, het is dan ook hurricane-season. Historisch aan deze storm is het pad van de orkaan”, vertelt klimaatprofessor Wim Thiery van het departement hydrologie aan de VUB. “Normaal ontstaan orkanen in de golf van Mexico, scheren ze langs de kust om dan langs Florida terug naar de Atlantische Oceaan te gaan. Soms steken ze dan zelfs de plas over en landen ze boven Europa, in de vorm van een depressie. Nu is deze aan land gegaan, boven stedelijk gebied, met zes miljoen inwoners en veel beton dat geen water kan slikken.”

© AP

Eens aan land zwakte de orkaan af tot een tropische storm. Maar dat was slechts het begin van de ellende. “Het is werkelijk een monsterstorm”, vertelt professor Philippe Huybrechts, klimaatwetenschapper aan de VUB, “vooral de hoeveelheid neerslag is uitzonderlijk. Boven Houston is intussen al ruim één meter neerslag gevallen, op heel korte tijd. Ter vergelijking: dat is wat België op een jaar aan neerslag ontvangt. Ook uitzonderlijk is dat de storm is blijven hangen, letterlijk. Stormen trekken stormen landinwaarts om daar dan af te zwakken. Door de drukgebieden is deze storm echter boven Houston gebleven, met alle gevolgen van dien.”

Global Warming?

“Het is te vroeg om eenduidig te stellen: dit is te wijten aan de opwarming van de aarde”, zegt professor Huybrechts, “maar de extreme hoeveelheid neerslag, is mogelijk wel een gevolg van de opwarming van de aarde.”

“Als de lucht opwarmt kan deze meer vocht bevatten”, vertelt professor Thiery.”Dat is een principe uit de thermodynamica. Per graad warmer kan lucht zeven procent meer vocht bevatten. De klimaatmodellen tonen ook dat zulke orkanen en stormen in de toekomst veel meer regen zullen genereren. Tel dat bij de alsmaar groeiende verstedelijking en bevolkingsdichtheid en je krijgt een veel groter risico op overstromingen, zoals we nu zien. “Extreme neerslag zal nog extremer worden als we de opwarming van de aarde geen halt toeroepen”.

© REUTERS

© AP