Machelse burgemeester roept Vlaamse regering op tot meer ondersteuning inzake integratie

Foto: ddl

Machelse burgemeester roept Vlaamse regering op tot meer ondersteuning inzake integratie

Print
Brussel -

De burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef (sp.a-spirit-groen), roept donderdag de Vlaamse regering op om gemeenten in de Vlaamse Rand die willen inzetten op integratie “nog meer steun” te geven. Hij wijst op de troeven van een sterk integratiebeleid, “als dam tegen extremisme en radicalisering”.

Burgemeester De Groef reageert zo op het nieuws dat imam Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Barcelona en badplaats Cambrils, drie maanden in deelgemeente Diegem in een moskee gepreekt heeft. De voorzitter van de Diegemse moskee wees hem uiteindelijk de deur, omdat hij niet preekte volgens de visie van de moskee. Ook bleken zijn papieren niet in orde.

Volgens de burgemeester, die zijn medeleven betuigt met de slachtoffers van de aanslag en de eigen inwoners van Spaanse origine, reageerde de voorzitter van de moskee op die manier “gepast”. Bedoeling is de “intense samenwerking” met de moskee, alsook met de kerkbesturen, voort te zetten. “De moskee heeft altijd een open houding aangenomen tegenover het gemeentebestuur”, zegt De Groef in een persbericht.

Schepen Hilde Anciaux (sp.a-spirit-groen) wijst in de mededeling op de inspanningen die de gemeente levert op het vlak van integratie. Zo werd recent nog de integratiedienst versterkt, “ondanks de eerder beperkte middelen die we van het Vlaamse Gewest hiervoor mogen ontvangen”. Daarbij wordt vooral ingezet op taalstimulering Nederlands, klinkt het.

“Onze gemeente zal ook in de toekomst blijven inzetten op een sterk integratiebeleid”, zegt burgemeester De Groef. “Dit is een dam tegen extremisme en radicalisering. Als mensen kansen krijgen en zich opgenomen voelen in hun gemeenschap, dan zijn wij ervan overtuigd dat het wederzijds respect en begrip het wint van opportunisme en het zaaien van verdeeldheid. Het zou welkom zijn moest de Vlaamse regering de gemeenten in de Vlaamse Rand die zich willen inzetten op vlak van integratie nog meer steun geven, zodat het lokaal bestuur, dat het dichtst bij de burger staat en dus ook het best aanvoelt wat er leeft, zijn inspanningen kan voortzetten.”

(belga)

Nu in het nieuws